Økonomisk fremgang i Danmark

12.03.2018

Der er økonomisk fremgang i Danmark. Det viser Europa-Kommissionens såkaldte vinterpakke, der gennemgår hvert medlemsstats økonomiske og sociale situation.

Denne artikel dækker disse emner:

Europa-Kommissionen udarbejder hvert år rapporter om medlemslandenes økonomiske situation. Vinterpakken indgår i EU’s årlige tidscyklus – det europæiske semester – og den gennemgår hver medlemsstats økonomiske og sociale situation. Det europæiske semester er en fast årlig tidsramme og proces for tilpasningen af EU-landenes økonomiske politikker. Formålet er at kontrollere, om EU-landene overholder en række konkrete budgetmål samt vejlede landene om de reformer, som EU finder nødvendige.

Danmarks udfordringer ifølge rapporten

Arbejdsløsheden er lav i Danmark. Ifølge Kommissionens opgørelse faldt arbejdsløsheden til 5,8 % i 2017.

Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) steg med 2,1 % i 2017. Europa-Kommissionen forventer, at Danmarks BNP vil stige med hhv. 2,0 % i 2018 og 1,9 % i 2019. Stigningen i BNP er båret frem af en stigende eksport, det private forbrug samt investeringer, især investeringer i boligsektoren. Europa-Kommissionen hæfter sig dog ved de stigende boligpriser. Især boligpriserne i de større byer har udviklet sig kraftigt. F.eks. steg boligpriserne i København med 48 % fra 2012 til medio 2017.

I landerapporten vurderer Europa-Kommissionen også, hvordan implementeringen af tidligere henstillinger forløber. En henstilling er ikke bindende, men det giver Europa-Kommissionen mulighed at foreslå en retningslinje. Danmark har på den baggrund bl.a. implementeret arbejdsmarkeds- og pensionsreformer. Her viser det sig, der kan konstateres ”visse fremskridt” i 91 % af alle henstillinger, der er givet til Danmark siden 2011.

Europa-Kommissionen peger dog også på nogle områder, hvor dansk økonomi kan udvikle sig i en positiv retning. Bl.a. peger Kommissionen på, at der i nogle brancher mangler kvalificeret arbejdskraft, der kan påvirke den økonomiske vækst negativt. Derudover har danskerne stadig en stor gæld. Kommissionen argumenterer, at andelen af realkreditlån med en meget høj gældsfaktor og til variable rente kan udgøre en risiko for realøkonomien og banksektoren.

Skridt i det europæiske semester

Den fremlagte vinterpakke i det europæiske semester indgår i det samlede forløb af økonomiske prognoser og anbefalinger. I november 2017 præsenterede Europa-Kommissionen den årlige vækstundersøgelser for 2018. I april 2018 skal medlemslandene fremlægge deres nationale reformprogrammer. Måneden efter kommer Europa-Kommissionen med sine landespecifikke henstillinger til medlemslandene.

 

Senest opdateret: [14.03.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik