EP-valg: Spidskandidater møder borgerne på Christiansborg

09.05.2019

EP-valgkampen er for alvor sat ind, og på tirsdag d. 14. maj mødes partiernes spidskandidater med et repræsentativt udvalgt mini-Danmark til et borgerdialog-møde på Christiansborg. Sammen skal de debattere valgkampens centrale emner.

Skal vi have fælleseuropæiske eller nationale løsninger på asyl og migrationsudfordringen? Skal der på EU-niveau være bindende mål og sanktioner på klimaområdet? Hvordan påvirker EU’s frihandelsaftaler global ulighed og ulighed internt i EU-landene, og er de danske forbehold en fordel eller en ulempe for Danmark?

Det er nogle af de dilemmaer, som partiernes spidskandidater til EP-valget sammen med 150 repræsentativt udvalgte danskere i fællesskab skal debattere og forsøge at blive klogere på, når Folketinget tirsdag d. 14. maj inviterer til borgerdialogmøde på Christiansborg.

Emnerne, som skal debatteres på borgerdialogmødet, er formuleret ud fra spidskandidaternes mærkesager, og på aftenen kommer vi altså både omkring asyl og migration, klima og grøn omstilling, frihandel, Danmarks rolle i en global verden, social dumping, skattely og hvidvask.

Følg paneldebat på TV2

Rent praktisk bliver deltagerne inddelt i ti grupper, som spidskandidaterne besøger på tur for at debattere et af ovenstående emner. På baggrund af de diskussioner bliver hver gruppe bedt om at formulere ét centralt spørgsmål, som de kunne tænke sig at stille politikkerne.

Spørgsmålene skal bruges i en paneldebat, der runder borgerdialogmødet af, hvor alle spidskandidaterne debatterer aftenens emner. Lotte Mejlhede kommer til at styre slagets gang i paneldebatten, der bliver sendt live på TV2, Folketingets TV og Folketingets EU-Oplysnings Facebookside. Paneldebatten starter kl. 19.23.

Til borgerdialogmødet har Folketingets EU-Oplysning lavet en pjece om valget til Europa-Parlamentet, der også indeholder information om spidskandidaterne og deres mærkesager. Find den her (i bunden af siden)

Pressen:

Borgerdialogmødet er åbent for pressen. Pressekontakt: Lasse Qvist, 6162 5795


Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik