Find et spørgsmål og svar efter emne

Din søgning gav 147 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Betyder tilvalgsordningen, at Folketinget overlader suverænitet fra sag til sag?

Det korte svar er nej.

Bliver der ved med at være en dansk kommissær – også efter Lissabontraktaten er trådt i kraft?

Ja, der vil fortsat være en dansk kommissær i EU-kommissionen.

Deltager Færøerne og Grønland i Schengen-samarbejdet?

Nej, Færøerne og Grønland deltager ikke i Schengen-samarbejdet.

Er Danmark det eneste land, der har EU-forbehold?

Nej. Det er ikke kun Danmark, der har EU-forbehold.

Er Danmark med i den Europæiske Arrestordre, og er samarbejdet overstatsligt?

Danmark er på nuværende tidspunkt omfattet af den Europæiske Arrestordre, men Danmark kan i fremtiden risikere at falde ud af samarbejdet.

Er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en del af EU-systemet?

Nej, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er ikke en del af EU-systemet, og må ikke forveksles med EU-Domstolen.

Er der farlige hormonforstyrrende stoffer i sutteflasker?

Nej - Europa-Kommissionen har forbudt stoffet bisfenol A i sutteflasker, fordi det mistænkes for at være sundhedsskadeligt.

Er Europarådet en del af EU?

Europarådet er ikke en del af EU, men en selvstændig international organisation.

Er Gran Canaria med i EU?

Ja, Gran Canaria er en del af EU via Spaniens medlemskab af EU.

Er hele Cypern med i EU?

Republikken Cypern er medlem af EU, men EU’s regelsæt er suspenderet for den nordlige del af øen.

Er kanaløerne Guernsey og Jersey en del af EU?

Ingen af øerne er officielt en del af EU, men visse ordninger gælder dog for øerne.

Er Norge medlem af EU?

Norge er ikke medlem af EU, men indgår i et tæt samarbejde med EU gennem EØS-samarbejdet. 

EU’s repræsentationer i verden

EU har 139 delegationer (repræsentationer) i resten af verden.

EU's budget: hvor meget betaler og modtager Danmark?

Danmark betalte 2,391 mia. euro til EU's budget i 2016 og modtog 1,431 mia. euro retur fra EU-budgettet. Det svarer til henholdsvis 17,8 mia. kr. og 10,6 mia. kr.

Findes der en officiel EU-sang?

Ja - men måske ikke ligefrem en sang, men i hvert fald et stykke musik. Siden 1986 har EU anvendt Europahymnen eller ”Ode til glæden” fra Beethovens 9. symfoni som musikalsk symbol på EU.

Findes der en oversigt over EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender?

Ja, der findes oversigter over alle vedtagne retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold.

Får Danmark mere indflydelse i EU, hvis euroforbeholdet afskaffes?

Det er et politisk spørgsmål, som blandt andet de politiske partier i Folketinget og bevægelserne repræsenteret i Europa-Parlamentet har diskuteret ofte, men som man ikke er enige om.

Har Danmark tiltrådt EU-Domsforordningen?

Danmark har ikke tiltrådt EU-domsforordningen pga. retsforbeholdet. Danmark har i stedet indgået en parallelaftale, så EU-domsforordningens regler gælder i Danmark.

Har EU sanktionsmuligheder mod et medlemsland, hvis de ikke følger reglerne?

Det korte svar er ja. Sanktionsmulighederne afhænger dog af, hvilken form for overtrædelse et medlemsland har begået. Der kan skelnes mellem to typer af sanktionsmuligheder.

Har EU stadig overskudslagre?

Overskudslagre er ikke længere et udbredt fænomen, men for visse landbrugsprodukter er der stadig overskudslagre.

Hvad betyder EU's flygtningekvoter for Danmark?

Hvad betyder det for Danmarks deltagelse i Dublinforordningen, hvis den også skal sætte kvoter for flygtninge?

Hvad betyder kvalificeret flertal?

Hvis der ved afstemning om lovgivning kræves et kvalificeret flertal, betyder det at 55% af landene og 65% af befolkningen skal stemme for lovforslaget for at vedtage det.

Hvad er Coreper?

Coreper er betegnelsen for to arbejdsgrupper/komiteer med embedsmænd, der har til opgave at forberede Rådets møder.

Hvad er den flerårige finansielle ramme?

Den flerårige finansielle ramme er EU’s overordnede budgetramme, der er gældende i en periode på mindst fem år og sætter de overordnede grænser for udgifterne i de EU’s enkelte budgetkategorier.

Hvad er den forventede levetid for EU-borgere?

En nyfødt EU-borger kunne i 2015 forvente at blive 83,3 år gammel for piger og 77,9 år for drenge.

Din søgning gav 147 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik