Find et spørgsmål og svar efter emne

Din søgning gav 17 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Er der farlige hormonforstyrrende stoffer i sutteflasker?

Nej - Europa-Kommissionen har forbudt stoffet bisfenol A i sutteflasker, fordi det mistænkes for at være sundhedsskadeligt.

Hvad er en traktat?

En traktat er en juridisk bindende aftale indgået mellem to eller flere lande.

Hvad er EU's kompetencer?

Det er medlemslandene, som tildeler EU kompetence på et område, dvs. at medlemslandene beslutter, hvad EU må bestemme.

Hvad er miljøgarantien?

Miljøgarantien tillader medlemsstaterne at beholde eller implementere nationale regler på visse områder trods EU-regler om harmonisering.

Hvad er ratifikation?

Ratifikation betyder, at et land tiltræder en international aftale endeligt.

Hvad handler Lissabontraktaten om?

Lissabontraktatens formål er kort fortalt at justere de grundlæggende spilleregler for EU, så EU kan fungere med 28 medlemslande.

Hvad har EU med sommertid at gøre?

Sommertids start og slut er fastlagt i et EU-direktiv.

Hvad sker der med lovforslag, når der udskrives valg til Europa-Parlamentet?

Arbejdet med uafsluttede lovforslag i Europa-Parlamentet udløber automatisk op til et valg. Det er op til det nyvalgte Europa-Parlament at beslutte, hvilke forslag man vil arbejde videre med. I praksis går næsten alle forslag videre til det nyvalgte Parlament.

Hvad vil det sige at notificere?

Notificering er et EU-begreb, som betegner dét, at en medlemsstat informerer Kommissionen om et forslag til ny, national lovgivning.

Hvilke beslutningsprocedurer er der i EU?

De centrale lovgivningsprocedurer er den almindelige lovgivningsprocedure, høringsproceduren og godkendelsesproceduren.

Hvor mange sprog bruger man i EU?

Alle medlemsstaternes sprog er officielle i EU. Efter EU's udvidelse den 1. juli 2013 er der 24 officielle sprog i EU.

Hvor meget påvirker EU den danske lovgivning?

Spørgsmålet er vanskeligt at besvare klart og kort, fordi svaret afhænger af, hvordan man opgør lovgivningen. 

Hvordan behandler den danske regering forslag til EU-retsakter?

Kommissionens fremsatte forslag behandles i EU-specialudvalg, EU-udvalget, EU-procedure internt i regeringen og i Folketingets Europaudvalg.

Hvordan forholder Folketingets partier sig til de EU-sager, regeringen præsenterer i Folketingets Europaudvalg?

Hvis regeringen skal til Bruxelles og forhandle om EU-sager af såkaldt større rækkevidde, så kræver det, at der opbakning til regeringens forhandlingslinje i Europaudvalget.

Hvordan vedtog Kommissionen regler før Lissabontraktaten?

Før Lissabontraktaten trådte i kraft, anvendtes det såkaldte ”komitologi-system”, når Kommissionen udstedte regler.

Kan Europa-Kommissionen vedtage regler?

Ja – Europa-Kommissionen kan i nogle tilfælde vedtage regler, hvis Rådet og Parlamentet har givet bemyndigelse til det.

Kan tyskere og andre EU-borgere købe sommerhus i Danmark?

Nej, det kan de som udgangspunkt ikke.

Din søgning gav 17 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik