Find et spørgsmål og svar efter emne

Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Hvad er en traktat?

En traktat er en juridisk bindende aftale indgået mellem to eller flere lande.

Hvad er EU's kompetencer?

Det er medlemslandene, som tildeler EU kompetence på et område, dvs. at medlemslandene beslutter, hvad EU må bestemme.

Hvad er EU's tre søjler?

Begrebet "EU’s tre søjler" blev tidligere anvendt til at illustrere, at der er forskellige former for samarbejde inden for EU afhængigt af, hvilket politikområde der er tale om.

Hvad er EU's værdier?

EU's værdier fremgår af artikel 2 i traktaten i Traktat om Den Europæiske Union.

Hvad er formålet med EU?

En beskrivelse af, hvad der er EU’s formål, vil hurtigt blive farvet af, om man har en positiv eller negativ opfattelse af EU.

Hvad er forskellen på mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde?

Mellemstatsligt samarbejde betyder, at de regler, der bliver vedtaget, alene forpligter staterne. Overstatsligt samarbejde betyder, at man i EU kan lave regler, der har direkte virkning i medlemslandene.

Hvad er ratifikation?

Ratifikation betyder, at et land tiltræder en international aftale endeligt.

Hvad er Schuman-erklæringen?

Schuman-erklæringen (eller Schuman-planen) anses for at være starten på det forpligtende europæiske samarbejde, da den førte til oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Hvad handlede Nice-traktaten om?

Nice-traktaten havde til formål at gøre EU klar til at modtage en række nye medlemslande fra Central- og Østeuropa, det blev bl.a. gjort ved at ændre stemmeregler i Ministerrådet og sænke antallet af medlemmer af Kommissionen.

Hvad handler Lissabontraktaten om?

Lissabontraktatens formål er kort fortalt at justere de grundlæggende spilleregler for EU, så EU kan fungere med 28 medlemslande.

Hvad indeholdt Forfatningstraktaten, og hvad skete der med den?

Forfatningstraktaten var en sammenskrivning af EF-traktaten og EU-traktaten i én samlet traktat. Forfatningstraktaten blev aldrig vedtaget.

Hvad skete der med charteret om grundlæggende rettigheder i Lissabontraktaten?

Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 blev charteret juridisk bindende.

Hvilke forskelle er der mellem Lissabontraktaten og Forfatningstraktaten?

Lissabontraktaten er en ændringstraktat uden ”forfatningsmæssig karakter”, der viderefører dele af Forfatningstraktaten, ændre andre, samt laver nye bestemmelser.

Hvilke konsekvenser har Lissabontraktaten for de danske forbehold?

Lissabontraktaten får primært konsekvenser for Danmarks retlige forbehold, da det retlige forbehold med traktaten har fået langt større rækkevidde end tidligere.

Hvor ligger Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentets har officielt hjemme i Strasbourg, men holder også til i Luxembourg og Bruxelles.

Hvor mange folkeafstemninger om EU har der været i Danmark?

Der har i alt været afholdt otte folkeafstemninger om EF/EU-spørgsmål i Danmark.

Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet har de enkelte lande?

Europa-Parlamentet har 751 medlemmer. Tyskland har 96 pladser og er dermed landet med flest medlemmer.

Hvor mange traktater bygger EU-samarbejdet på?

EU-samarbejdet bygger på tre grundlæggende traktater: Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, Traktaten om den Europæiske Union og Euratomtraktaten.

Hvordan startede EU?

EU startede så småt med etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab tilbage i 1952, men det nuværende samarbejde blev grundlagt ved underskrivelsen af Rom-traktaten og dens ikrafttrædelse i 1958.

Hvordan ændres traktaterne?

Fremtidige traktatændringer skal som udgangspunkt forberedes af et såkaldt konvent, men der er også mere enkle procedurer for visse traktatændringer.

Hvorfor har domstolen skiftet betegnelse fra EF-Domstolen til EU-Domstolen?

EF-Domstolen skiftede navn til EU-Domstolen, da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvorfor stemte irerne nej til Lissabontraktaten?

De har været mange bud på årsagerne til den irske afvisning af Lissabontraktaten.

Hvorfor var der ikke en dansk folkeafstemning om Lissabontraktaten?

Danmark havde ikke folkeafstemning om Lissabontraktaten, da der ikke var tale om overdragelse af suverænitet fra Danmark til EU i grundlovens forstand.

Hvornår kom EF til at hedde EU?

EF (Det Europæiske Fællesskab) kom til at hedde EU (Den Europæiske Union), da Maastricht-traktaten trådte i kraft den 1. november 1993.

Kan et land forlade EU?

Ja, ved at aktivere artikel 50 i traktaten om den europæiske union (TEU), kan et medlemsland starte forladelsesprocessen.

Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik