Er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en del af EU-systemet?

Nej, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er ikke en del af EU-systemet, og må ikke forveksles med EU-Domstolen.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (The European Court of Human Rights) er en institution under Europarådet, som er en selvstændig organisation med 47 medlemsstater. Europarådet har flere funktioner, men en af de vigtigste er deres udarbejdelse af konventioner. Således har organisationen bl.a. lavet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvor Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er tilknyttet.

Menneskerettighedsdomstolen behandler klager i sager vedrørende overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Menneskerettighedsdomstolen behandler to typer af klager. Dels klager, hvor en medlemsstat klager over en anden medlemsstats formodede overtrædelse af menneskerettighedskonventionen (de såkaldt mellemstatslige klager) og dels individuelle klager, hvor borgere kan klage over medlemsstater. I praksis er langt den overvejende del af de indgivne klager individuelle klager.

Lissabontraktaten lagde oprindeligt op til, at EU skulle tiltræde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. EU-domstolen udtalte imidlertid i december 2014, at det ikke er muligt for EU at tiltræde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på det grundlag, som Kommissionen havde forelagt Domstolen. Det skyldes, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke er forenelig med EU’s traktater. EU’s tiltrædelse til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kommer altså ikke til at ske lige foreløbig.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik