Er der farlige hormonforstyrrende stoffer i sutteflasker?

Nej - Europa-Kommissionen har forbudt stoffet bisfenol A i sutteflasker, fordi det mistænkes for at være sundhedsskadeligt.

Baggrunden for forbuddet mod bisfenol A i sutteflasker bunder i studier, der har rejst tvivl om, hvorvidt stoffet er skadeligt i helt små mængder. EU har fastsat en grænse for, hvor meget vi skal ”tolerere at indtage dagligt”. Det vurderes, at disse grænseværdier er 20 gange højere end den mængde, som en voksen udsættes for, mens småbørn er tættere på EU’s grænse. Deres daglige indtag af bisfenol A er ca. seks gange under grænsen. Der bør altså ikke være grund til at være urolig, men bekymringerne er der, og det har påvirket den politiske proces.

De overordnede mål med EU’s direktiv for ”plastmaterialer som kommer i berøring med fødevarer” er, at forbrugernes sundhed skal beskyttes, og at virksomhederne skal kunne konkurrere på tværs af medlemslandenes grænser. Direktivet indeholder en såkaldt positivliste over stoffer, som alle lande skal acceptere. Stofferne på listen er undersøgt og godkendt af EU’s Videnskablige Komité for Levnedsmidler.

Sagens betydning for Danmark

Efter pres fra Folketinget indførte fødevareministeren i 2010 et forbud mod markedsføring af sutteflasker og anden fødevareemballage til småbørn, der indeholdt bisfenol A. Det skete på baggrund af en ny undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Forskere fastslog, at der ikke fandtes beviser for at bisfenol A havde skadelige virkninger, men der var tvivl om, hvorvidt stoffer påvirkede indlæringsevnen hos nyfødte rotter, selvom de kun blev udsat for små mængder. 

På grund af positivlisten kunne Danmark ikke forbyde sutteflasker med bisfenol A, når stoffer først er godkendt og optaget på denne liste, men Danmark kunne trække i nødbremsen. Herved kan Danmark indenfor EU-reglerne indføre et midlertidigt forbud, hvis landet fremlægger nye oplysninger, som viser, at stoffer er til fare for menneskers sundhed. Samtidig med forbuddet sendte fødevareministeren en orientering og DTU’s undersøgelse til Kommissionen. 

Kommissionen bad EU’s myndighed for fødevaresikkerhed (EFSA) om at vurdere danske argumenter for forbuddet. Herudover blev sagen drøftet med repræsentanter fra alle medlemslandene. EFSA vurderede ikke, at der var risici forbundet med at bruge bisfenol i sutteflasker og fandt derfor ikke et videnskabeligt grundlag for forbuddet. Kommissionen drøftede anbefalingerne fra EFSA i en ekspertgruppe med medlemslandene. 

På trods af vurderingerne valgte Kommissionen at forbyde bisfenol A i sutteflasker. 

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik