Er Europarådet en del af EU?

Europarådet er ikke en del af EU, men en selvstændig international organisation.

Europarådet er en international organisation oprettet i 1949, som har det formål at fremme værdier som demokrati, menneskerettigheder og udviklingen af retssamfund. Europarådet er ikke en del af EU, og man må derfor ikke, forveksle Europarådet med ”Det Europæiske Råd” eller "Ministerådet/Rådet" som er to af de vigtigste institutioner i EU-systemet. 

Europarådets opbygning

Organisationens ti oprindelige medlemsstater var Frankrig, Storbritannien, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Italien, Irland, Norge, Sverige og Danmark. I dag har Europa­rådet 47 medlemsstater. Europarådet har sæde i den franske by Strasbourg. 

Europarådet er organiseret i en Ministerkomité, en Parlamentarisk Forsamling og en Kongres af lokale og regionale myndigheder i Europa. 

Ministerkomitéen har beslutningskompetencen, og består af medlemsstaternes udenrigsministre eller regeringernes faste repræsentanter ved Europarådet.

Den Parlamentariske Forsamling består af politikere fra de nationale parlamenter. Forsamlingen betragtes som Europarådets initiativskabende forum. Aktuelle politiske og samfundsmæssige spørgsmål debatteres i forsamlingen, der kan vedtage anbefalinger til Ministerkomiteen. Derudover skal optagelsen af nye medlemmer af Europarådet godkendes i Den Parlamentariske Forsamling.

Kongressen af Lokale og Regionale Myndigheder består af repræsentanter fra alle medlemsstaternes lokale og regionale myndigheder og har til formål at styrke demokratiet på græsrodsniveau, især i de nye demokratier.

Europarådets arbejde

Europarådet udarbejder bl.a. traktater, som er juridisk bindende for medlemsstaterne, når disse ratificerer dem og dermed er forpligtede til at indarbejde traktaterne i deres lovgivning.

Europarådets mest kendte dokument er formentlig den europæiske menneskerettighedskonvention vedtaget i 1950. Enhver, der mener, at hans eller hendes rettigheder i henhold til konventionen er krænket, kan, når de nationale retsmidler er udtømt, indbringe en klage for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik