Hvornår har EU-borgere ret til dansk kontanthjælp?

Som udgangspunkt har EU-borgere ikke samme ret til kontanthjælp som danske statsborgere.

For at modtage kontanthjælp i Danmark, skal man opholde sig lovligt i landet. Det følger af lov om aktiv socialpolitik, hvis §3 lyder således: ’’Enhver, der lovligt opholder sig her i landet, har ret til hjælp efter denne lov. ’’

Som EU-borger skal man derudover har status af arbejdstager. 

For at være arbejdstager skal EU-borgeren kunne bevise en "tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet". Det betyder, at man skal har haft arbejde i Danmark. Desuden skal man være ufrivilligt arbejdsløs. En EU-borger kan altså ikke opsige sin stilling efter kort tid og modtage kontanthjælp.

Overfladisk kan man sige, at jo længere tid en EU-borger har haft tilknytning til det danske arbejdsmarked, jo bedre bliver vedkommendes vilkår for at modtage kontanthjælp.

Ifølge EU-retten beholder en EU-borger, der har været i beskæftigelse i under ét år, sin arbejdstagerstatus i 6 måneder efter han eller hun er blevet arbejdsløs. Efter 6 måneder kan en EU-borger miste både sin ret til kontanthjælp og sin opholdstilladelse. Det er Statsforvaltningen, der vurderer det. 

Hvis EU-borgeren har arbejdet i over et år, bevarer han eller hun sin status som arbejdstager, så længe vedkommende er tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende. EU-borgeren vil altså kunne modtage kontanthjælp lige så længe han eller hun er jobsøgende.

EU-borgere, der har arbejdet i Danmark i over fem år, opnår ret til ubegrænset ophold. De bevarer dermed deres status som arbejdstagere uanset hvad.

Grundlaget for at også udenlandske statsborgere skal har adgang til den danske kontanthjælp, findes i EU- retten:

Det er et grundlæggende princip at EU-borgere har ret til frit at søge og tage arbejde i andre medlemsstater. Princippet kaldes arbejdskraftens frie bevægelighed.

Når en EU-borger tager arbejde i Danmark, og fastholder dette længe nok, vil det jævnfør EU-retten være ulovlig diskrimination, hvis ikke den vandrende arbejdstager også var omfattet af den danske sociale sikring. Princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed findes i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmådes artikel 45.

En opgørelse over hvor mange penge EU-borgere modtager i kontanthjælp og starthjælp, gav i 2009 et tal på 292,7 mio. danske kroner.

Der foreligger mere information om emnet, samt opgørelser fra tidligere år i henvisningerne nedenfor:

-       C-67/14 dom om sociale ydelser

-       Oversigt over ydelser for arbejdsløshed i de østeuropæiske lande

-       Udbetaling af kontanthjælp til ikke-danske EU-borgere (2011)

-       Vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik

-       Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

-       Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik