Hvad betyder EU's flygtningekvoter for Danmark?

Hvad betyder det for Danmarks deltagelse i Dublinforordningen, hvis den også skal sætte kvoter for flygtninge?

Dublinforordningen bestemmer, hvilke medlemslande der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i et af medlemslandene. Kommissionen har foreslået at ændre forordningen, så den fremover også kan fordele flygtninge mellem medlemslandene i nødsituationer. 
 

Kommissionens to forslag om fordeling af flygtninge

  • Kommissionen foreslår en permanent krisemekanisme som en ændring af Dublinforordningen. Kommissionen foreslår en procedure for omfordeling, som kan iværksættes, når en række kriterier er opfyldte. Kriterierne går på antal asylansøgere i forhold til landets indbyggertal og antallet af personer, der har passeret grænserne ulovligt i en seks måneders periode. Hvis et medlemsland kan retfærdiggøre, at landet ikke kan modtage de omfordelte asylansøgere, skal landet betale 0,002 % af landets bruttonationalprodukt (BNP) til EU-budgettet. Fordelingen sker på baggrund af en fordelingsnøgle, der indregner befolkningens størrelse, BNP, arbejdsløshed og antallet af modtagne asylansøgere. Der er stadig forhandlinger om dette forslag.
  • Kommissionen foreslår derudover en midlertidig krisemekanisme, som akut skal sikre fordeling af 160.000 flygtninge, der allerede er i bl.a. Ungarn, Grækenland og Italien. Dette forslag er ikke en del af Dublinforordningen. Forslaget er blevet vedtaget af Rådet med to afgørelser i september 2015.

Danmarks situation nu

Retsforbeholdet medfører, at Danmark ikke deltager i EU’s lovgivning om asyl og indvandring. Dublinforordningen gælder dog i Danmark, men via en såkaldt parallelaftale. 
 
EU har ved tidligere lejligheder ændret Dublinforordningen, og Danmark har accepteret, at ændringerne også skulle gælde for Danmark. Danmark har mulighed for at afvise ændringer til forordningen, men det vil som udgangspunkt betyde, at EU vil anse parallelaftalen for opsagt.
 
Hvis Danmark fortsat ønsker at være omfattet af Dublinforordningen, og Kommissionens forslag bliver vedtaget, skal Danmark derfor som udgangspunkt deltage i den permanente krisemekanisme med en kvoteordning for fordeling af flygtninge. Dette er stadig situationen efter folkeafstemningen om retsforbeholdet d. 3. december 2015, hvor Danmark stemte nej til en tilvalgsordning. Derfor er det stadig parallelaftalen om Dublinforordningen, der gælder for Danmark.

Senest opdateret: [15.12.2017]

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik