Hvad er ACTA?

ACTA er en international traktat, der regulerer, hvordan immaterielle rettigheder skal håndhæves.

ACTA står for "Anti-Counterfeiting Trade Agreement", eller "Handelsaftale om bekæmpelse af forfalskning". ACTA forsøger at beskytte virksomhedens, forskerens og kunstnerens ret til selv at bestemme over og sælge sine ideer og værker. Traktaten handler om et meget bredt udsnit af disse rettigheder, og den regulerer alt lige fra patenter på medicin til musikdeling over internettet. Traktaten er indgået mellem EU og en række lande verden over.

Hvad er formålet med ACTA?

Formålet med ACTA er at beskytte immaterielle rettigheder. EU og de lande, som har underskrevet ACTA-traktaten, mener nemlig, at krænkelser af immaterielle rettigheder underminerer den lovlige handel. Når patenter, varemærker, copyrights mv. krænkes, mister de deres værdi, og kunderne risikerer at købe produkter, der har en lavere kvalitet end forventet. Særligt angående medicinske produkter frygter man, at kopierede produkter kan udgøre en sundhedsrisiko.

Hvad indeholder ACTA?

ACTA-traktaten indeholder mange forskellige regler, der angriber problemet med rettighedskrænkelser på forskellige måder. Der findes både civilretlige regler, som bl.a. skal sikre, at der findes effektive retssystemer, som krænkede rettighedshavere kan benytte sig af. Og der findes strafferetlige regler, som bl.a. stiller krav om effektive straffe for rettighedskrænkelser. Det betyder i praksis, at både den krænkede rettighedshaver og de offentlige myndigheder kan gribe ind, hvis de opdager ulovligheder.

Udover disse regler indeholder traktaten bestemmelser om, hvordan man f.eks. skal håndtere rettighedskrænkelser på internettet. Endelig findes en række regler om, hvordan man bør samarbejde internationalt og indsamle viden på området. Det er dog særligt reglerne om reguleringen af internettet, der har skabt debat.

Hvorfor har der været så meget debat?

ACTA er blevet udsat for voldsom kritik fra mange kanter. Kritikken har både handlet om den proces, der førte til traktaten og indholdet i traktaten. Kritikere af ACTA mener, at forhandlingerne om udarbejdelsen af traktaten har været for lukkede, og at traktaten indebærer en krænkelse af privatlivets fred og ytringsfriheden. Andre mener, at ACTA vil ødelægge det frie og åbne internet.

Både Europa-Kommissionen og flere af EU’s medlemslande – heriblandt Danmark – har underskrevet traktaten. Det betyder dog ikke, at traktaten er vedtaget og gældende for EU og dets medlemslande. For at traktaten kan træde i kraft kræves nemlig, at Europa-Parlamentet også godkender traktaten. Det har parlamentet dog valgt ikke at gøre.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik