Hvad er Coreper?

Coreper er betegnelsen for to arbejdsgrupper/komiteer med embedsmænd, der har til opgave at forberede Rådets møder.

Coreper står for det franske "Comité des Représentants Permanents", der betyder De Faste Repræsentanters Komité. Coreper består af medlemslandenes faste repræsentanter (det vil sige EU-ambassadører) og deres stedfortrædere. På grund af de mange sager, der behandles i Coreper er Coreper opdelt i to komiteer:

Coreper II består af EU-ambassadørerne selv, og derfor er den mest betydningsfulde komite. Coreper II tager sig normalt af Det Europæiske Råds sager, budgettet, udenrigspolitikken, retlige- og indre anliggender, institutionelle spørgsmål, udvidelsesforhandlinger og andre generelle anliggender.

Coreper I består af EU-ambassadørernes stedfortrædere (viceambassadørerne). Coreper I forbereder almindeligvis sager, der hører under de øvrige sammensætninger af Rådet. Det drejer sig om EU-lovgivning på forskellige sektorområder, det vil sige sager inden for det indre marked, landbrug, forbrugerbeskyttelse, miljø, transport, fiskeri m.v.

I Coreper drøfter embedsmændene rådsmødernes dagsorden, forud for selve rådsmødet og forsøger at blive enige om sagerne i videst muligt omfang. Coreper opdeler ministrenes dagsorden i A- og B-punkter. A-punkter vedtages i Rådet uden debat (der er opnået enighed i Coreper og der mangler blot den formelle godkendelse af ministrene). B-punkter debatteres af ministrene.

Embedsmænd fra Coreper I og II repræsenterer også Rådet i forligsudvalg under proceduren for fælles beslutningstagning med Europa-Parlamentet, mens formandskabet (dvs. det land, der har formandskabet for EU) repræsenteres på politisk niveau.

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik