Hvad er en generaladvokat?

Generaladvokaterne er tilknyttet Domstolen og deres opgave er offentligt at fremsætte et begrundet forslag til afgørelse i de sager, der forelægges Domstolen.

Der er ni generaladvokater tilknyttet Domstolen, og de har samme kvalifikationer som Domstolens dommere. Det vil sige, at de skal opfylde betingelserne for at indtage de højeste dommerembeder i deres hjemland eller have faglige kvalifikationer, som er almindeligt anerkendt. Generaladvokaterne udnævnes af medlemsstaternes regeringer og høres af et udvalg, som vurderer om de er tilstrækkeligt kvalificerede.

Da der kun er ni generaladvokater, besættes de seks pladser permanent af de store lande (Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien og Polen), mens de øvrige tre går på skift mellem de andre EU-lande efter en fast rotationsordning, hvor en generaladvokat udnævnes for en periode på 6 år.

Fra oktober 2015 vil der være elleve generaladvokater. Danmark besætter den ene af de ekstra generaladvokatembeder for en 6-årig periode.

Generaladvokatens udtalelse tager stilling til sagen, som den er forelagt for Domstolen, og udtalelsen er bygget op på samme måde som en dom. Der er dog den meget vigtige forskel, at generaladvokatens udtalelse ikke på nogen måde er bindende, hverken i forhold til en sags parter eller for Domstolens dommere, når de efterfølgende skal afsige dommen. Det kan derfor forekomme, at der er forskel på indholdet i en generaladvokats udtalelse og den efterfølgende dom.

Systemet med generaladvokater, som fremsætter begrundede forslag til afgørelser, er hentet fra det franske retssystem.

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik