Hvad er EU's værdier?

EU's værdier fremgår af artikel 2 i traktaten i Traktat om Den Europæiske Union.

EU's værdier er beskrevet i en af EU-traktatens første bestemmelser - art. 2 TEU:

”Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.”

EU’s værdier forpligter medlemslandene. Nye lande, som ønsker at blive medlem af EU, skal overholde EU's værdier, før de kan blive medlemmer.

Hvis et medlemsland groft og vedvarende overtræder EU's værdier, er der mulighed for midlertidigt at ophæve visse af landets rettigheder i EU - f.eks. retten til at stemme i Rådet.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik