Hvad er forskellen mellem Interpol og Europol?

Forskellen ligger ikke så meget i, hvad de to organisationer beskæftiger sig med, men ligger mere i hvordan de arbejder og er organiseret.

Begge organisationer beskæftiger sig med bekæmpelse af grov kriminalitet på tværs af grænser, som f.eks. international narkotikahandel, børneporno, eller terrorisme. Europol og Interpol har sågar en samarbejdsaftale. Fælles for begge er også, at der ikke er tale om, at Europol eller Interpol har egne politistyrker, men udelukkende hjælper nationale politimyndigheder med deres efterforskninger.

Men der er også forskelle.

Europol

Europol er et politisamarbejde kun for EU-lande. Europol blev oprettet i 1999 og ligger i Haag i Holland. Europol understøtter EU’s nationale politimyndigheder ved at hjælpe konkret i efterforskninger af sager gennem hurtig udveksling af information. Europol laver også analyser af f.eks. narkosmuglerruter og kriminalitetsmønstre i Europa og udarbejder trusselsvurderinger. Europol kan også bede politimyndigheder i EU’s medlemslande om at indlede eller koordinere efterforskninger. Derudover kan Europols ansætte deltage i fælles efterforskningshold. 

Europols vigtigste arbejdsredskab er en række databaser, hvori medlemslandene kan dele information, når en sag vedrører to eller flere medlemslande. Den største er det Europæsike Informationssystem (EIS), som er en slags fælles europæisk kriminalregister. Den indeholder både fortrolige og personfølsomme informationer. 

Hvor brugbare Europols databaser er, afhænger af, hvilke oplysninger medlemslandene vælger at dele. Her er der forskel på, hvordan og hvor meget medlemslandene deler. Der er jævnligt en debat både i EU og medlemslandene, om disse databaser er sikre nok i forhold til f.eks. udveksling af personfølsomme oplysninger. 

Personale og budget
Europol har over 900 ansatte, heraf knap 200 forbindelsesofficerer. Forbindelsesofficerer er nationale politimænd, der er udsendt fra EU’s 28 medlemslande og de 14 lande, som Europol i øjeblikket har operationelle samarbejdsaftaler med, f.eks. USA, Norge og Albanien. Forbindelsesofficererne fungerer som bindeled mellem de nationale politimyndigheder og Europol. Rigspolitiet har pt. fire danske forbindelsesofficerer udsendt til Europol. Europol’s årlige budget er på ca. 713 mio. kr. i 2015. Til sammenligning har dansk politi knap 15.000 ansatte og et budget på ca. 8,5 mia. kr.

Kontrol
Europol er et såkaldt EU-agentur, hvilket bl.a. betyder, at det er underlagt en række regler for, f.eks. udveksling af persondata mellem EU-landene. Europol er underlagt politisk kontrol fra Ministerrådet, der bl.a. skal godkende Europols budget og udnævne direktøren i Europol og personer til andre centrale poster. Med den kommende Europolforordning er der også en rolle for Europa-Parlamentet, EU-Domstolen og de nationale parlamenter i kontrollen af Europol.

Interpol

Interpol blev dannet tilbage i 1923 og er et verdensomspændende samarbejde mellem politimyndigheder i 190 lande. Interpol har et generalsekretariat i Lyon i Frankrig og 7 regionale kontorer. Interpol er primært en informationskanal. Ligesom Europol driver Interpol en række databaser, hvor landene kan dele informationer om bl.a. efterlyste personer, forsvundne pas eller stjålne kunstværker. Derudover har Interpol et system, hvor lande kan udstede forskellige typer af opslag (notices), f.eks. på efterlyste personer eller advarsler om kriminelle. 
Sammenlignet med Europol indeholder Interpols databaser ikke så mange følsomme oplysninger som Europols.

Personale og budget
Der er pt. ca. 650 ansatte i Interpol, som i 2015 havde et årligt budget på ca. 593 mio. dkr.

Kontrol
Interpol er en international organisation. Ifølge Interpols konstitution må Interpol ikke blande sig i politiske, militære, religiøse eller racerelaterede emner. En tilbagevendende debat om Interpol handler dog om, at nogle stater bruger Interpol til ikke kun at efterlyse forbrydere, men også diverse stats- og regeringslederes politiske modstandere, og at Interpol ikke er under nogen direkte politisk kontrol. 

Helt overordnet kan man sige, at begge organisationer bistår nationale politimyndigheder i deres arbejde, men der deles mere information i Europol end i Interpol, hvor medlemslandene er flere og mere forskellige. 
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik