Hvad er forskellen på "Rådet" og "Det Europæiske Råd"?

Rådet består af de relevante fagministre eller udenrigsministrene. Det Europæiske Råd består af EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer.

”Rådet for Den Europæiske Union” og ”Det Europæiske Råd” kan nemt forveksles, men der er stor forskel på de to råd.

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union, også kaldet Rådet eller Ministerrådet, er et centralt lovgivende og beslutningstagende organ i EU. Rådet består af en repræsentant på ministerplan fra hver medlemsstat, som har bemyndigelse til at forpligte den regering, som den repræsenterer, og udøve den nationale stemmeret i Rådet.

Rådets sammensætning af regeringsrepræsentanter varierer alt efter, hvilket emne der er på dagsordenen. Hvis det pågældende land ikke har en minister inde for området, sendes den nærmeste relevante eller en repræsentant fra Udenrigsministeriet. Det afgørende er, at regeringen sender en, som er bemyndiget til at forpligte medlemslandets regering.

Det Europæiske Råd (DER)

Ud over EU-landenes stats- og regeringschefer deltager den faste præsident for Det Europæiske Råd (Donald Tusk), formanden for Europa-Kommissionen (Jean-Claude Juncker) og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (Federica Mogherini) i Det Europæiske Råds møder.

Det er Det Europæiske Råd, som fastlægger EU’s overordnede politiske retningslinjer. Om Det Europæiske Råd hedder det blandt andet i art. 15 TEU: ”Det Europæiske Råd tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger dens overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Det udøver ingen lovgivende funktioner". 

Når dagsordenen kræver det, kan medlemmerne af Rådet dog beslutte at lade sig bistå af en minister, og formanden for Kommissionen kan deltage med et medlem af Kommissionen. Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder, når situationen "kræver det".

Det Europæiske Råd træder sammen mindst to gange hver halve år efter indkaldelse fra præsidenten for Det Europæiske Råd.

Topmøder

Siden 2002 mødes Det Europæiske Råd mindst to gange under hvert formandskab, det vil sige fire gange om året. Derudover afholdes ekstraordinære møder. Når Det Europæiske Råd mødes, omtales det ofte som et EU-topmøde. Det Europæiske Råd har tidligere typisk afviklet sine møder i en by i formandskabslandet, men siden 2004 har alle topmøder været afholdt i Bruxelles.

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik