Hvad er trilogforhandlinger?

Trilogforhandlinger er uformelle trepartsmøder, hvor Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen mødes i et forum, hvor de kan forhandle og afdække kompromisløsninger.

Når forslag til ny EU-lovgivning behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure, er det Europa-Parlamentet og Ministerrådet, som sammen vedtager den. For at ny lovgivning kan blive vedtaget, skal de to institutioner således opnå enighed. Under den almindelige lovgivningsprocedure kan institutionerne vælge at starte trilogforhandlinger. Trilogforhandlinger er uformelle trepartsmøder, hvor Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen mødes i et forum, hvor de kan forhandle og afdække kompromisløsninger. Trilogforhandlinger kaldes også triloger. Der er en stigende tendens til brug af triloger. Ifølge Europa-Parlamentet blev 75 % af lovgivningen under den almindelige lovgivningsprocedure mellem 4. juli 2014 og 31. december 2016 afsluttet under førstebehandlingen.

Formålet med triloger er at

  • undersøge, om Europa-Parlamentet og Ministerrådet eventuelt vil kunne afslutte lovgivningsprocessen allerede under førstebehandlingen
  • konstatere, hvorvidt og hvor der er uenigheder mellem Parlamentet og Rådet
  • undgå de tids- og ressourcekrævende forligsudvalgsmøder.

Hvem repræsenterer de enkelte institutioner i triloger?

Ministerrådet er repræsenteret ved formandskabet. Det vil som regel være formandskabets faste repræsentant (Coreper II) eller stedfortrædende repræsentant (Coreper I). Europa-Parlamentet vil som regel være repræsenteret af udvalgsformanden, rapporteuren (ordfører) på forslaget og af skyggeordfører, der er er de personer, der følger sagen i de partigrupper, der ikke har ordførerskabet. Fra Europa-Kommissionen vil generaldirektøren fra det ansvarlige generaldirektorat eller dennes stedfortræder være til stede. I nogle tilfælde kan den relevante kommissær på området deltage.

Historien om triloger

Trilogerne fandt oprindelig kun sted i forbindelse med forberedelsen af møderne i Forligsudvalget, hvis Ministerrådet og Europa-Parlamentet ikke kunne opnå enighed før tredjebehandlingen. Det vil sige, når forhandlingerne er gået godt og grundigt i hårdknude. I dag anvendes de dog i forbindelse med alle tre faser i den almindelige lovgivningsprocedure. 
 

 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik