Hvad sker der med lovforslag, når der udskrives valg til Europa-Parlamentet?

Arbejdet med uafsluttede lovforslag i Europa-Parlamentet udløber automatisk op til et valg. Det er op til det nyvalgte Europa-Parlament at beslutte, hvilke forslag man vil arbejde videre med. I praksis går næsten alle forslag videre til det nyvalgte Parlament.

Hvert femte år er der valg til Europa-Parlamentet, og det har betydning for de lovforslag, Europa-Parlamentet arbejder med. I Parlamentet stemmer medlemmerne nemlig om lovforslag ved plenarforsamlinger. Ved udgangen af en valgperiode udløber alt arbejdet med de lovforslag, Parlamentet ikke har nået at behandle færdigt. Op til et valg har medlemmerne derfor meget travlt med at færdiggøre deres arbejde med de nuværende lovforslag. For efter valget bliver nogle medlemmer udskiftet. Det betyder bl.a. også, at det måske er nogle andre politikere, der skal arbejde videre med lovforslagene.

Helt formelt er det Formandskonferencen i Europa-Parlamentet, der beslutter om parlamentarikerne må genoptage arbejdet med de ”gamle” lovforslag. Formandskonferencen består af de politiske gruppes ledere og Parlamentets formand. I praksis er det sådan, at mere eller mindre alle forslag går videre til det nyvalgte Parlament.

I Folketinget forholder det sig lidt anderledes end i Europa-Parlamentet. Når Danmarks statsminister udskriver folketingsvalg, udløber alle lovforslag automatisk. Hvis et folketingsmedlem ønsker, at Folketinget efter valget skal tage stilling til et lovforslag, så kan medlemmet foreslå det en gang til, når det nye Folketing er valgt, og arbejdet på Christiansborg begynder igen. Det kan medlemmerne af Europa-Parlamentet ikke. Det er nemlig kun Kommissionen, der kan foreslå nye lovforslag. Derfor skal parlamentarikerne altså bede formandskonferencen om lov til at genoptage arbejdet med de gamle lovforslag.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik