Hvad skete der med charteret om grundlæggende rettigheder i Lissabontraktaten?

Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 blev charteret juridisk bindende.

Charteret om grundlæggende rettigheder er en liste over rettigheder for EU’s borgere, der blev udarbejdet af et konvent af europæiske politikere i 2000 og siden vedtaget som politisk dokument af Det Europæiske Råd i december 2000. At charteret var et politisk dokument betød, at det ikke var juridisk bindende. Med Lissabontraktaten blev charteret juridisk bindende gennem en henvisning i Lissabontraktaten art. 6 TEU, men selve charteret blev ikke skrevet ind i Lissabontraktaten.

At charteret er juridisk bindende betyder, at EU’s institutioner og medlemslandenes myndigheder i deres gennemførelse af EU-retten forpligtes til at overholde charteret. EU-Domstolen vil således fremover kunne henvise til charteret, når den fortolker sager, der involverer grundlæggende rettigheder.

Overordnet set kan det siges, at charteret synliggør de grundlæggende rettigheder som borgerne i EU allerede har ifølge EU-Domstolens praksis. Det skyldes, at charterets rettigheder ligger tæt op af f.eks. de rettigheder, som findes i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som alle EU’s medlemslande er tilsluttet. I Lissabontraktaten fastslås det desuden, at charterets bestemmelser ikke på nogen måde udvider EU’s bestemmelser.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik