Hvad tjener et medlem af Europa-Parlamentet?

8.611 euro eller cirka 64.162 kr. Så meget tjener et medlem af Europa-Parlamentet om måneden i 2018. Alle medlemmer får den samme løn, selvom de kommer fra forskellige medlemslande.

Vederlag og beskatning

Vederlaget (lønnen) indgår i Parlamentets budget og fratrækkes en indkomstskat til EU og et bidrag til ulykkesforsikring, hvorefter det udbetalte beløb er på 6.710,67 euro (ca. 50.000 kr.). Medlemmer, som bor i Danmark beskattes derudover også her i landet efter de almindelige danske skatteregler – modregnet den skat, de allerede har betalt til EU.

Lønnen bliver udbetalt af EU. Før 2009 var det anderledes – dengang blev lønnen udbetalt af de enkelte medlemsstater. Overgangsregler gør det muligt, at medlemsstaterne i frem til 2019 kan supplere den EU-udbetalte løn med nationale midler. En reel ligeløn for medlemmerne er således først i sigte fra 2019.

Tillæg

Dagpenge: Medlemmerne modtager en fast godtgørelse på 306 euro (2018-tal) pr. dag til dækning af udgifter i forbindelse arbejdet i Parlamentet.

Satsen reduceres til det halve, hvis medlemmet ikke deltager i mere end halvdelen af afstemningerne ved navneopråb på plenarmøderne.

Fast tillæg til generelle udgifter: Medlemmerne har ret til en månedlig godtgørelse på maksimalt 4.416 euro (2018-tal) til dækning af udgifter i forbindelse med den parlamentariske virksomhed, som ikke var dækket af andre godtgørelser fra Europa-Parlamentet.

Satsen reduceres til det halve, hvis medlemmet ikke deltager i mere end halvdelen af afstemningerne ved navneopråb på plenarmøderne

Godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter: Medlemmerne har ret til at få godtgjort rejse- og opholdsudgifter op til et årligt beløb på 4.264 euro (2015-tal). Dette beløb kan bruges til at dække transportudgifter i den medlemsstat, hvor de er valgt, og til rejse- og opholdsudgifter og andre tilknyttede udgifter ved rejser uden for det medlemsland, hvor medlemmet er valgt. Det drejer sig om udgifter i forbindelse med rejser, der ikke omhandler de officielle møder i Bruxelles og Strasbourg.

De officielle møder bliver godtgjort med de faktiske billetudgifter, medlemmerne har ved deltagelse i disse møder, mod forelæggelse af kvitteringer og op til et maksimalbeløb svarende til en flyrejse på business class, en togrejse på 1. klasse eller 0,50 euro pr. km ved bilrejse plus faste tillæg, der beregnes ud fra rejsens distance og varighed, til dækning af øvrige rejseudgifter (såsom motorvejsafgift, bagageovervægt eller reservationsgebyr).

Pension

Tidligere medlemmer har ret til en alderspension, når de fylder 63. Pensionen udgør 3,5 % af vederlaget for hvert hele år, de har udøvet deres mandat, dog højest 70 procent af vederlaget. Efter det første fulde års arbejde som medlem vil pensionen udgøre ca. 3.617 euro – og efter 10 år ca. 36.166 euro. Midlerne til disse pensioner udbetales over Parlamentets budget.

Før 2009

Før valget i 2009 fik medlemmer af Europa-Parlamentet løn fra den medlemsstat, som de repræsenterede. Medlemmer, der var indvalgt til Parlamentet inden valget i 2009, kan vælge fortsat at være tilknyttet de nationale ordninger for vederlag, overgangsgodtgørelser og pension. Denne mulighed ophører i 2019.

Her ser du en oversigt over det månedlige grundbeløb i euro for medlemmerne af Europa-Parlamentet fra 2005 før de nye regler trådte i kraft.

Månedlige grundbeløb i euro for medlemmerne af Europa-Parlamentet før valget 2009
Land Månedligt grundbeløb €  Antal udbetalinger om året
Østrig 7.538 14
Belgien 6.001 12
Danmark 5.894 12
Finland 4.970 12
Frankrig 5.232 12
Tyskland 7.009 12
Grækenland 5.275 14
Irland 6.976 12
Italien 12.007 12
Luxembourg 4.907 12
Nederlandene 5.565 12
Portugal 3.449 14
Spanien 2.819 14
Sverige 5.142 12
Storbritannien 6.865 12
Estland 1.922 12
Letland 1.075 12
Litauen 1.183 12
Malta 1.314 13
Polen 2.338 12
Slovakiet 888 12
Slovenien 4.155 12
Tjekkiet 1.300 12
Ungarn 4.290 12
Cypern 4.080

12

Kilde: EU-note: Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer på vej mod en snarlig vedtagelse

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik