Hvad vil det sige, at "EU er en juridisk person"?

Med Lissabon-traktatens ikrafttræden i 2009 fik EU status af juridisk person, således at EU nu kan tiltræde konventioner på alle medlemslandes vegne.

Artikel 47 i Traktaten om den Europæiske Union (art. 47 TEU) fastslår, at ”Unionen har status som juridisk person”.

En juridisk person er generelt set et juridisk begreb for en retlig enhed, som kan påberåbe sig rettigheder og påtage sig pligter på samme måde som en fysisk person. En juridisk person kan altså være f.eks. en virksomhed, en forening eller en offentlig institution.

At EU nu er en juridisk person, gør det bl.a. muligt for EU at underskrive erklæringer og konventioner på alle medlemslandenes vegne. Derfor vil EU alt andet lige i højere grad kunne optræde som én enhed på verdensplan, eksempelvis ved EU’s mulige tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) eller aftaler, der ligger indenfor EU’s kompetenceområder.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik