Hvilke beslutningsprocedurer er der i EU?

De centrale lovgivningsprocedurer er den almindelige lovgivningsprocedure, høringsproceduren og godkendelsesproceduren.

Lissabontraktaten reformerede beslutningsprocessen i EU blandt andet ved ændringen af de gældende lovgivningsprocedurer.

I grove træk kan de to beslutningsprocedurer koges ned til, at lovgivningen bliver til ved, at Kommissionen udarbejder forslag til regler, mens lovene vedtages enten af Rådet og Europa-Parlamentet i fællesskab eller alene af Rådet.

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige beslutningsprocedure (tidligere den fælles beslutningsprocedure) er den mest benyttede beslutningsprocedure. Under procedure fungerer Europa-Parlamentet som medlovgiver sammen med Rådet og de to institutioner stilles således lige i den forstand, at de skal være enige om en lovtekst, før den kan blive til EU-lovgivning.

Lovgivningsforslagene vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet enten ved førstebehandlingen eller ved andenbehandlingen. Når det to institutioner ikke til enighed ved afslutningen af andenbehandlingen, nedsættes der det der kaldes et forligsudvalg, som forsøger at løse uoverensstemmelserne. Afstemningsmåden for den almindelige lovgivningsprocedure er kvalificeret flertal.

Særlige lovgivningsprocedurer

I EU’s daglige arbejde anvendes der også to særlige lovgivningsprocedurer: Høringsproceduren og godkendelsesproceduren. Under de særlige lovgivningsprocedurer er Rådet for Den Europæiske Union i praksis den eneste lovgiver. Europa-Parlamentet er dog tilknyttet procedurerne, og skal enten høres eller godkende Rådets beslutning, afhængigt af sagstypen.

Endelig anvendes der særlige procedurer, når det handler om Unionens budget og fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik