Hvilke krav skal et land opfylde for at blive medlem af EU?

Enhver europæisk stat der overholder de principper, som EU er baseret på, kan ansøge om at blive medlem af EU.

Disse principper handler om menneskerettigheder, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten mv. Det er ikke nærmere defineret, hvad en europæisk stat er, men da Marokko i 1987 søgte om optagelse i EU, blev ansøgningen afvist i en udtalelse fra Kommissionen med den begrundelse, at Marokko ikke er noget europæisk land.

Efter et møde i København i 1993 opstod begrebet Københavnskriterierne, der anvendes om de betingelser, ansøgerlande skal opfylde for at blive medlem af EU.

Kort opridset kan Københavnskriterierne opdeles i tre betingelser, som skal opfyldes, før der træffes beslutning om, at et land kan blive medlem af EU:

1. Det politiske kriterium

Landet skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af mindretal.

2. Det økonomiske kriterium

Landet skal have en fungerende markedsøkonomi samt kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne inden for Den Europæiske Union.

3. Kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelværk ”acquis communautaire”

Landet må være i stand til at påtage sig de forpligtelser, der følger af et medlemskab, herunder acceptere målet om en politisk, økonomisk og monetær Union.

Det, der kommer tættest på et egentligt katalog over konkrete krav, som ansøgerlandene skal opfylde er det tredje kriterium, hvorefter landene skal være i stand til at opfylde EU’s regelværk.

Efter artikel 49 i traktaten om den europæiske union gælder der, at det i sidste ende er Ministerrådet, der med enstemmighed træffer afgørelse om landets optagelse i EU efter at have hørt Kommissionen og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet.

 

Senest opdateret: [21.08.2019]
Sideansvarlig: Bodil Marsden

Leksikon

Gå til leksikon
Absorptionskapacitet
Begrebet absorptionskapacitet (også kaldet integrationskapacitet) handler om EU's evne til at optage nye medlemmer.
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik