Hvilke lande deltager i Schengen-samarbejdet?

22 EU-lande deltager fuldt ud i Schengen-samarbejdet. Ud over disse EU-lande deltager Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein også i samarbejdet.

Den praktiske del af Schengen-samarbejdet, der bl.a. indebærer en ophævelse af personkontrollen ved de indre grænser, er dermed gennemført i 26 lande:

Medlemmer af Schengen

EU-lande:          
Tyskland  Frankrig Belgien Luxembourg Finland Slovakiet
Italien Sverige Tjekkiet Spanien Estland Ungarn
Portugal Letland Malta Østrig Litauen Nederlandene 
Danmark  Polen Grækenland Slovenien    
Ikke EU-lande:          
Norge  Island Schweiz Liechtenstein    

Schengenlande 

Storbritannien og Irland deltager kun i visse dele af Schengen-samarbejdet, nemlig det politimæssige og retlige samarbejde om straffesager, bekæmpelse af narkotika og etableringen af informationssystemet (SIS), der indeholder information om bl.a. eftersøgte personer. Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien deltager endnu ikke fuldt ud i Schengen-samarbejdet. Derfor skal man stadig vise pas, når man rejser til disse seks lande.

Bemærk dog at man altid skal have sit pas med sig, når man som dansker tager på udlandsrejser uden for Norden, idet Schengen-samarbejdet alene betyder, at man ikke skal vise pas ved overskridelse af en grænseovergang - men man skal altid kunne identificere sig på myndighedernes forlangende, når man opholder sig i et fremmed land. 

På grund af flygtningesituationen i Europa har en række Schengen-lande i 2016 dog midlertidigt indført paskontrol ved deres grænseovergange, hvorfor man altså i øjeblikket kan komme ud for ikke bare at skulle have sit pas med, men også at skulle vise dette, når man passerer en grænse.

Nye EU-lande og Schengen

Schengen-reglerne er bindende for nye medlemslande fra tiltrædelsesdatoen. Det er dog kun dele af reglerne, som gælder i de nye medlemslande fra denne dato, bl.a. reglerne om ensartet visum. Reglerne om ophævelse af grænsekontrollen mellem de gamle Schengen-lande og nye EU-lande gælder ikke fra tiltrædelsesdatoen. Det vil sige, at der indtil videre stadig er en fælles ekstern EU-grænsekontrol ved for eksempel den ungarske -rumænske grænse. 

For at grænsekontrollen ophæves kræves det, at Rådet med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet træffer afgørelse om det, når det er sikret, at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den nye medlemsstat.

For at nye EU-lande bliver i stand til at gennemføre samtlige Schengen-regler, herunder kontrol med EU's ydre grænser, er der afsat penge til at støtte deres forberedelse af Schengen-deltagelse.

Støtten kan bl.a. gå til investeringer i opførelse, renovering eller forbedring af infrastruktur og bygninger på grænseovergangssteder, operativt udstyr (laboratorieudstyr, afsløringsudstyr, hardware og software til SIS), uddannelse af grænsevagter m.m.

Denne artikel dækker disse emner:

Senest opdateret: [13.03.2018]

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik