Hvilke lande har søgt om optagelse i EU?

EU har indledt optagelsesforhandlinger med Island, Tyrkiet, Serbien og Montenegro. Derudover har Nordmakedonien, Albanien samt Bosnien-Hercegovina også status som kandidatlande.

For at blive medlem af EU, skal et land søge om optagelse. Når dette sker starter en proces, som kan tage mange år, og der er ingen garanti for, om ansøgerlandet bliver godkendt. Når et land får status af kandidatland betyder det, at EU’s medlemslande formelt har anerkendt ansøgerlandet som potentielt medlem. Forløbet fra den formelle ansøgning til endelig optagelse, er kendetegnet ved løbende vurderinger fra EU’s institutioner og tilsvarende tilpasningsforanstaltninger fra det pågældende land.

Den nuværende status på ansøgere- og kandidatlandene ser således ud:

Ansøgninger om EU-medlemskab

Land

Ansøgning om medlemskab

Status

Optagelsesforhandlinger indledt

Tyrkiet

14. april 1987

Kandidatland

Ja (indledt den 3. oktober 2005)

Nordmakedonien

22. marts 2004

Kandidatland

Nej (kandidatland siden 16. december 2005)

Montenegro

15. december 2008

Kandidatland

Ja (indledt den 29. juni 2012)

Albanien

28. april 2009

Kandidatland

Nej (kandidatland siden 27. juni 2014)

Island

23. juli 2009

Kandidatland

Ja (indledt den 27. juli 2010, men sat i stå i maj 2013)

Serbien

22. december 2009

Kandidatland

Ja (indledt den 21.januar 2014)

Bosnien-Hercegovina

15. februar 2016

Ansøgerland

Nej (kandidatland siden 20. september 2016)

 

Optagelsesforhandlinger

Tyrkiet ansøgte om EU-medlemskab den 14. april 1987 og blev i 1999 anerkendt som kandidatland på Det Europæiske Råds møde i Helsinki. Der blev dog ikke indledt optagelsesforhandlinger med landet, da Kommissionen og Rådet vurderede, at Tyrkiet ikke levede op til Københavnerkriterierne. 

Tre år senere, på topmødet i København i 2002, besluttede EU's stats- og regeringschefer at give Tyrkiet "en dato for en dato". Det vil sige, at det blev besluttet, at Det Europæiske Råd på topmødet i december 2004 skulle tage stilling til, om Tyrkiet opfyldte Københavnskriterierne, således, at forhandlingerne om medlemskab af EU kan påbegyndes. 
I december 2004 besluttede Det Europæiske Råd, at EU kunne indlede optagelsesforhandlinger den 3. oktober 2005. Beslutningen blev bl.a. truffet på baggrund af en rapport fra Kommissionen, der blev offentliggjort den 6. oktober 2004.

Montenegro ansøgte om EU-medlemskab den 15. december 2008. På basis af Europa-Kommissionen anbefalinger og erkendelse af Montenegros fremskridt med EU relaterede tilpasningsforanstaltninger, fik landet den 17. december 2010 status som kandidatland. Optagelsesforhandlingerne blev formelt indledt den 29. juni 2012

Island ansøgte om medlemskab af EU den 23. juli 2009. Optagelsesforhandlingerne blev formelt indledt den 27. juli 2010 efter, at Det Europæiske Råd på EU-topmødet den 17. juni 2010 anerkendte Island som kandidatland. Den islandske regering satte imidlertid forhandlingerne i stå i maj 2013, og har i marts 2015 oplyst, at Island ikke længere ønsker at blive betragtet som et kandidatland.

Serbien søgte om optagelse i EU den 22. december 2009. På et møde i Det Europæiske Råd den 1.- 2. marts 2012 blev Serbien anerkendt som kandidatland. Optagelsesforhandlingerne blev indledt den 21. januar 2014.

Kandidatlande

Nordmakedonien ansøgte EU om medlemskab den 22. marts 2004. På et møde i Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2005 blev det besluttet at anerkende Nordmakedonien som kandidatland.

Albanien søgte om optagelse den 28. april 2009, og blev den 27. juni 2014 anerkendt som kandidatland.

18. juni 2019 noterede Rådet (almindelige anliggender) sig Kommissionens henstilling om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Republikken Nordmakedonien og Albanien. Rådets konklusion fra mødet var, at de ville vende tilbage til spørgsmålet senest oktober 2019.

Potentielle kandidatlande

Bosnien-Hercegovina og Kosovo har status som potentielle kandidatlande. I en erklæring fra topmødet mellem EU og det vestlige Balkan i Thessaloniki den 21.juni 2003 blev det fastsat, at landene på det vestlige Balkan har en fremtid som EU-medlemmer. Udover medlems- og kandidatlandene Kroatien, Serbien, Makedonien, Albanien og Montenegro omfatter det vestlige Balkan også Bosnien-Hercegovina og Kosovo. De er blevet lovet at kunne blive EU-medlemslande, når de er klar til dette.

Senest opdateret: [21.08.2019]
Sideansvarlig: Bodil Marsden

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik