Hvor mange sprog bruger man i EU?

Alle medlemsstaternes sprog er officielle i EU. Efter EU's udvidelse den 1. juli 2013 er der 24 officielle sprog i EU.

 

I Rådets forordning nr. 1 af 6. oktober 1958 hed det, at alle medlemslandenes sprog skulle være ”officielle sprog” og arbejdssprog for Fællesskabets institutioner. Forordningen er ændret hver gang EU er blevet udvidet ved, at det i tiltrædelsestraktaterne for nye medlemslande er fastslået, hvilke sprog der bliver officielle EU-sprog. Hvis dette skal ændres, kræver det enstemmighed i Rådet jf. TEUF art. 342. 

Efter EU's udvidelse den 1. juli 2013 er der 24 officielle sprog i EU:

Officielle sprog i EU:
Dansk  Italiensk  Slovakisk
Engelsk Lettisk Slovensk
Estisk Litauisk Spansk
Finsk Maltesisk Svensk
Fransk Nederlandsk Tjekkisk
Græsk Polsk Tysk
Irsk/gælisk* Portugisisk Ungarsk
Bulgarsk Rumænsk Kroatisk

Grunden til, at EU har så mange officielle sprog, er, at EU kan vedtage lovgivning, som er direkte bindende for borgere og virksomheder i EU, og derfor skal denne lovgivning ligge på et sprog, så borgere og domstole i alle medlemslande kan læse og forstå den. En anden grund findes i art. 24 TEUF, hvor det fastslås, at borgere i EU har ret til at henvende sig til EU's institutioner og få svar herfra på deres eget sprog.

Arbejdet i EU's tolke- og oversættelsestjenester

I dag er der 506 oversættelseskombinationer mellem EU's 24 officielle sprog. Det er dog langt fra alle dokumenter i EU, som oversættes til alle officielle sprog. I Kommissionen findes interne dokumenter på et af tre arbejdssprog, nemlig engelsk, fransk og tysk, hvor engelsk er dominerende. Det er således kun lovgivningsmæssige dokumenter, som går ud af huset, altså fra Kommissionen til andre EU-institutioner og EU's medlemslande, der oversættes til de officielle sprog. Ved EU's Domstol er arbejdssproget fransk, mens Rådet benytter dokumenter på alle officielle sprog i deres drøftelser, omend engelsk også dominerer her. I Europa-Parlamentet udgives alle dokumenter på alle 24 officielle sprog, og alle sprog kan benyttes, når medlemmerne af Europa-Parlamentet taler i plenarsalen og til møder. EU's institutioner har lov til selv at fastlægge hvilke arbejdssprog, de vil benytte.

EU-institutionerne har desuden en aftale med den spanske regering om anvendelsen af baskisk, catalansk og galicisk i EU-dokumenter og med den britiske regering om anvendelsen af walisisk og skotsk gælisk. I begge tilfælde foretager det berørte medlemsland oversættelsen, hvis og når der er behov for det, for dette medlemslands egen regning.

I 2018 oversatte EU's oversættelsestjeneste (DGT) omkring 2.255.000 sider, hvilket er en stigning på 11% sammenlignet med 2017, hvor der blev oversat omkring 227.000 sider. Dette skyldes hovedsageligt dokumenter som den flerårige finansielle ramme (FFR), der har et samlet volumen på mere end 186.000 sider.

EU bruger ca. 1.1 mia. euro på oversættelse og tolkning om året. Det svarer til ca. 1 % af EU's samlede årlige budget eller 2,50 euro pr. borger.

1. januar 2007 fik EU for første gang en kommissær for "flersprogethed", nemlig den rumænske Leonard Orban. Med den nye Kommission i 2014, blev kommissæren for HR og budget, bulgarske Kristalina Georgieva, ansvarlig for tolkning og oversættelse. 

Engelsk som EU-sprog efter Brexit

Vil engelsk være et officielt EU sprog efter Brexit?

Storbritannien er ikke det eneste land, som har engelsk som et af dets officielle sprog; Irland og Malta bruger begge engelsk. Derfor forventes det ikke, at Brexit vil medføre, at EU dropper engelsk som et officielt sprog.

Senest opdateret: [21.08.2019]

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik