Hvor meget udbetales der i landbrugsstøtte?

I år 2016 blev der brugt 41,96 mia. euro på det man traditionelt kalder landbrugsstøtte. De samlede udgifter på landbrugsområdet var på 54,7 mia. euro.

I tabellen nedenfor ses landbrugsstøtten fordelt på hver enkelt medlemsland. Det man traditionelt kalder landbrugsstøtte er de markedsrelaterede udgifter og direkte støtte. Landbrugsstøtten udgjorde i 2016 ca. 35,6 procent af de samlede midler, der blev udbetalt fra EU's budget til medlemslandene.

 

 Landbrugsstøtte (markedsrelaterede udgifter og direkte støtte) fordelt på medlemslandene i 2016
 Medlemsland  Støtte, mio. euro  Andel (procent)
 Belgien  473,2 1,1
 Bulgarien 743,3  1,8
 Tjekkiet  860,7  2,1
 Danmark  872,7  2,1
 Tyskland  5.121,2  12,2
 Estland  122,6  0,3
 Irland  1.225,9  2,9
 Grækenland  2.145,5  5,1
 Spanien 5.243,9  12,5
 Frankrig  6.612,9  15,8
 Kroatien  141,2 0,3
 Italien  4.052,3  9,7
 Cypern  57,9  0,1
 Letland  189,3  0,5
 Litauen  440,6  1,1
 Luxembourg  37,9  0,1
 Ungarn  1.319,8  3,1
 Malta  5,6  0,0
 Nederlandene  767,9 1,9
 Østrig  719,0 1,7
 Polen 3.595,1  8,6
 Portugal  756,0  1,8
 Rumænien  1.568,9  3,7
 Slovenien  147,1 0,4
 Slovakiet  435,6 1,0
 Finland  538,0  1,3
 Sverige  684,9  1,6
 Storbritannien  3.084,7  7,4
 I alt  41.963,4  100,0

 

Tallene for 2016 er de nyeste tilgængelige tal. Se alle betalingerne fra EU's budget til Danmark på følgende link:

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik