Hvor mange EU-initiativer er omfattet af forsvarsforbeholdet?

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark er udelukket fra mange af EU's initiativer indenfor forsvarsområdet. Det er svært at opgøre præcist, hvor mange EU-initiativer der er tale om.

Som følge af forsvarsforbeholdet er Danmark udelukket fra at deltage i mange af EU’s initiativer indenfor forsvarsområdet. Forsvarsforbeholdet betyder konkret, at Danmark ikke deltager i udarbejdelsen, vedtagelsen og gennemførelsen af EU’s afgørelser og aktioner, som har en indvirkning på forsvarsområdet, og som har hjemmel i visse bestemmelser inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Eksempelvis står Danmark uden for beslutninger om at iværksætte og udføre EU-ledede militære krisestyringsoperationer. 

Det er svært at opgøre præcist hvor mange EU-initiativer, som Danmark har stået uden for på grund af forsvarsforbeholdet siden dets indførelse i 1993. Det skyldes f.eks., at når Rådet træffer en beslutning om eksempelvis at iværksætte en militær operation, så medfører det en række relaterede beslutninger, der henviser tilbage til rådsbeslutningen. En sådan beslutning træffes ofte af EU’s Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, og kan eksempelvis være forlængelse af operationens mandat, udnævnelsen af en operationschef m.v. På grund af forsvarsforbeholdet står Danmark uden for både den rådsbeslutning, der har hjemmel i de relevante artikler i traktaten, og alle de beslutninger, der viser tilbage til rådsbeslutningens hjemmelsgrundlag. 

I nedenstående oversigt gældende fra 1. december 2009 og til 20. juni 2019 fremgår de rådsbeslutninger (lovgivningsmæssige retsakter), som Danmark nu har stået uden for som følge af forsvarsforbeholdet. 

Oversigten er tilvejebragt via en søgning i EUR-Lex’ register over EU-retsakter under Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i perioden 1. december 2009 efter Lissabon-traktaten og frem til 20. juni 2019. Søgningen blev afgrænset til kun at indeholde retsakter vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union. Retsakterne blev herefter gennemgået én for én med henblik på at identificere retsakter omfattet af forsvarsforbeholdet. Udvælgelsen blev fortaget med udgangspunkt i retsaktens hjemmelsgrundlag.  

Titel

Type

Udsteder

Rådets henstilling af 14. maj 2019 om vurdering af de deltagende medlemsstaters fremskridt med at opfylde deres forpligtelser inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO)

Henstilling

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/312 af 21. februar 2019 om ændring og forlængelse af afgørelse 2014/219/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets henstilling af 14. maj 2019 om vurdering af de deltagende medlemsstaters fremskridt med at opfylde deres forpligtelser inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO)

Henstilling

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/312 af 21. februar 2019 om ændring og forlængelse af afgørelse 2014/219/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/2055 af 21. december 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/778 om Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED operation SOPHIA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/2007 af 17. december 2018 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/2008 af 17. december 2018 om ændring og forlængelse af afgørelse 2014/219/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1941 af 10. december 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/610 om Den Europæiske Unions militære uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1797 af 19. november 2018 om ændring og ajourføring af afgørelse (FUSP) 2018/340 om opstilling af listen over projekter, der skal udvikles under PESCO

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1787 af 19. november 2018 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets henstilling af 15. oktober 2018 om opstilling af rækkefølgen for opfyldelsen af de mere bindende forpligtelser inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) og specificering af mere præcise mål

Henstilling

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1083 af 30. juli 2018 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1082 af 30. juli 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/610 om Den Europæiske Unions militære uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/909 af 25. juni 2018 om et fælles sæt forvaltningsregler for PESCO-projekter

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/716 af 14. maj 2018 om ændring og forlængelse af afgørelse 2013/34/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/717 af 14. maj 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/778 om Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED operation SOPHIA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/340 af 6. marts 2018 om opstilling af listen over projekter, der skal udvikles under PESCO

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets henstilling af 6. marts 2018 om en køreplan for gennemførelsen af PESCO

Henstilling

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2315 af 11. december 2017 om etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) og fastlæggelse af listen over deltagende medlemsstater

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2264 af 7. december 2017 om ændring af afgørelse 2014/219/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/1385 af 25. juli 2017 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/778 om Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED operation SOPHIA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/1102 af 20. juni 2017 om ændring af afgørelse 2014/219/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (EU) 2017/971 af 8. juni 2017 om fastlæggelse af ordningerne for planlægning og gennemførelse af EU's FSFP-militærmissioner uden udøvende beføjelser og om ændring af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker, 2013/34/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) og (FUSP) 2016/610 om Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/50 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse 2014/219/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2239 af 12. december 2016 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2082 af 28. november 2016 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1791 af 12. juli 2016 om undertegnelse og indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om status for Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1137 af 12. juli 2016 om iværksættelsen af Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1071 af 1. juli 2016 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/993 af 20. juni 2016 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/778 om Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED operation SOPHIA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets forordning (EU) 2016/983 af 20. juni 2016 ophævelse af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

Forordning

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/994 af 20. juni 2016 om ophævelse af fælles holdning 2008/109/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Liberia

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/982 af 17. juni 2016 om ændring af afgørelse 2014/386/FUSP om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/917 af 9. juni 2016 om ophævelse af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets forordning (EU) 2016/907 af 9. juni 2016 om ophævelse af forordning (EF) nr. 174/2005 om indførelse af restriktioner for levering af bistand i tilknytning til militære aktiviteter til Côte d'Ivoire og af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

Forordning

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/890 af 6. juni 2016 om ændring af afgørelse 2014/219/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/612 af 23. marts 2016 om undertegnelse og indgåelse af deltagelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds deltagelse i Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/610 af 19. april 2016 om Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/564 af 11. april 2016 om ændring af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/446 af 23. marts 2016 om ændring og forlængelse af afgørelse 2013/34/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/50 af 18. januar 2016 om ændring af afgørelse 2014/219/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2310 af 10. december 2015 om ændring af afgørelse 2013/189/FUSP om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1926 af 26. oktober 2015 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/778 om Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1793 af 6. oktober 2015 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/972 af 22. juni 2015 om iværksættelse af Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/778 af 18. maj 2015 om Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/659 af 16. marts 2015 om undertegnelse og indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om status i Den Centralafrikanske Republik for Den Europæiske Unions rådgivende FSFP-militærmission i Den Centralafrikanske Republik (EUMAM RCA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/528 af 27. marts 2015 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena) og om ophævelse af afgørelse 2011/871/FUSP

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/441 af 16. marts 2015 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker

Beslutning, Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/78 af 19. januar 2015 om Den Europæiske Unions rådgivende FSFP-militærmission i Den Centralafrikanske Republik (EUMAM RCA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2014/915/FUSP af 16. december 2014 om ændring af afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2014/860/FUSP af 1. december 2014 om ændring og forlængelse af afgørelse 2012/173/FUSP om aktivering af EU-operationscentret til missionerne og operationen under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik på Afrikas Horn

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2014/775/FUSP af 7. november 2014 om forlængelse af afgørelse 2014/73/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation i Den Centralafrikanske Republik (EUFOR RCA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2014/219/FUSP af 15. april 2014 om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2014/220/FUSP af 15. april 2014 om ændring af afgørelse 2013/34/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets Afgørelse2014/181/FUSP af 10. marts 2014 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den EuropæiskeUnion og Den Centralafrikanske Republik om status i Den Centralafrikanske Republik for Den Europæiske Unions militæroperation i Den Centralafrikanske Republik (EUFOR RCA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2014/183/FUSP af 1. april 2014 om iværksættelsen af Den Europæiske Unions militæroperation i Den Centralafrikanske Republik (EUFOR RCA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2014/75/FUSP af 10.februar 2014 om Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2014/73/FUSP af 10.februar 2014 om Den Europæiske Unions militæroperation i Den Centralafrikanske Republik (EUFOR RCA)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2014/42/FUSP af 28.januar 2014 om ændring af afgørelse 2012/281/FUSP inden for rammerne af den europæiske sikkerhedsstrategi til støtte for Unionens forslag til en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (EU) 2015/916 af 22. juli 2013 om undertegnelse og indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien om rammerne for Australiens deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2014/71/FUSP af 18.november 2013 om undertegnelse og indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om rammerne for Republikken Chiles deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

2014/15/EU: Rådets afgørelse af 18.november 2013 om undertegnelse og indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om rammerne for Georgiens deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2013/729/FUSP af 9.december 2013 om ændring af afgørelse 2013/34/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2013/725/FUSP af 9.december 2013 om ændring og forlængelse af afgørelse 2012/173/FUSP om aktivering af EU-operationscentret til missionerne og operationen under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik på Afrikas Horn

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2013/446/FUSP af 6.september 2013 om ændring af afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2013/178/FUSP af 25.februar 2013 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mali om status i Republikken Mali for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2013/87/FUSP af 18.februar 2013 om iværksættelsen af Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2013/34/FUSP af 17.januar 2013 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1967 af 9. marts 2012 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Bosnien-Hercegovina om rammerne for Bosnien-Hercegovinas deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2013/12/FUSP af 25.oktober 2012 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om rammerne for Republikken Moldovas deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2012/835/FUSP af 21.december 2012 om forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2012/503/FUSP af 13.september 2012 om ændring af Rådets afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2012/486/FUSP af 23.juli 2012 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde og Den Europæiske Union om beskyttelse af klassificerede informationer

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2012/173/FUSP af 23.marts 2012 om aktivering af EU-operationscentret til missionerne og operationen under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik på Afrikas Horn

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2011/871/FUSP af 19.december 2011 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

2011/483/FUSP: Rådets afgørelse 2011/483/FUSP af 28.juli 2011 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2011/318/FUSP af 31. marts 2011 om undertegnelse og indgåelse af rammeaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om Amerikas Forenede Staters deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2011/210/FUSP af 1.april 2011 om Den Europæiske Unions militæroperation som støtte til humanitære bistandsoperationer som reaktion på krisesituationen i Libyen ( »EUFOR Libyen« )

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2010/766/FUSP af 7.december 2010 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

2010/437/FUSP: Rådets afgørelse 2010/437/FUSP af 30.juli 2010 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

2010/197/FUSP: Rådets afgørelse 2010/197/FUSP af 31.marts 2010 om iværksættelse af Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia)

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

2010/96/FUSP: Rådets afgørelse 2010/96/FUSP af 15.februar 2010 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2009/907/FUSP af 8.december 2009 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions operation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets fælles aktion 2009/795/FUSP af 19.oktober 2009 om ophævelse af fælles aktion 2007/677/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik

Fælles aktion

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets fælles holdning 2009/788/FUSP af 27.oktober 2009 om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

Fælles holdning

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2009/293/FUSP af 26. februar 2009 om brevvekslingen mellem Den Europæiske Union og Kenyas regering om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed, og som tilbageholdes af den EU-ledede flådestyrke (EUNAVFOR), og beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt, fra EUNAVFOR til Kenya og for behandling heraf efter en sådan overførsel

Afgørelse

Rådet for Den Europæiske Union


 

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik