Hvor ofte har Danmark aktiveret forsvarsforbeholdet?

Danmark har i perioden 1993 til 2016 aktiveret forsvarsforbeholdet omkring 26 gange i forbindelse med forskellige sager og aktioner.

Forbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i EU-ledede militære krisestyringsoperationer og heller ikke er med til at vedtage retsakter om konkrete operationer. Forbeholdet udelukker dog ikke, at Danmark deltager i generelle drøftelser om at styrke europæisk krisestyring, og Danmark er derfor repræsenteret i EU's organer, der beskæftiger sig med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Danmark deltager også i den civile del heraf, hvilket omfatter civile krisestyringsoperationer, som f.eks. EU's politimissioner i Bosnien-Herzegovina og Makedonien.

Det er svært at opgøre, præcis hvor mange gange Danmark har gjort brug af forsvarsforbeholdet. Mange aktioner bygger på flere beslutninger i Rådet, som Danmark allesammen står uden for. Der kan også være vedtaget beslutninger, som ikke fører til en aktion. Generelt kan det dog siges, at Danmark i perioden 1993-2016 har aktiveret sit forsvarsforbehold 26 gange.

Nedenstående liste nævner de tilfælde, hvor Danmark har aktiveret sit forsvarsforbehold, pr. 6. september 2016. 

 Liste over retsakter og operationer omfattet af det danske forsvarsforbehold
 Navn  Retsakt
Militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2016/1637 af 6. september 2016 om påbegyndelse af Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED operation SOPHIA), der bidrager til gennemførelsen af FN's våbenembargo på åbent hav ud for Libyens kyst (EUNAVFOR MED/4/2016)
Kapacitetsopbygning i og uddannelse af den libyske kystvagt og flåde 
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2016/1635 af 30. august 2016 om påbegyndelse af kapacitetsopbygning i og uddannelse af den libyske kystvagt og flåde forestået af Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) (EUNAVFOR MED/3/2016)
Rådgivende militærmission i Den Centralafrikanske Republik Rådets afgørelse (FUSP) 2015/78 af 19. januar 2015 om Den Europæiske Unions rådgivende FSFP-militærmission i Den Centralafrikanske Republik (EUMAM RCA)
Fredsbevarende styrke i Den Centralafrikanske Republik Rådets afgørelse 2014/73/FUSP af 10. februar 2014 om Den Europæiske Unions militæroperation i Den Centralafrikanske Republik (EUFOR RCA) 
Træningsmission i Mali Rådets afgørelse 2013/34/FUSP af 17. januar 2013 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) 
Militæroperation i Libyen  Rådets afgørelse 2011/210/FUSP af 1. april 2011 om Den Europæiske Unions militæroperation som støtte til humanitære bistandsoperationer som reaktion på krisesituationen i Libyen ( »EUFOR Libyen« )
Træningsmission i Somalia Rådets afgørelse 2010/96/FUSP af 15. februar 2010 om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker
Maritim militæroperation til bekæmpelse af pirateri ud for Somalias kyst  Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster 
Koordinerende celle til bekæmpelse af pirateri ud for Somalias kyst Rådets fælles aktion 2008/749/FUSP af 19. september 2008 vedrørende Den Europæiske Unions militære koordineringsaktion til støtte for FN’s Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) (EU NAVCO)  
Militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik  Rådets fælles aktion 2007/677/FUSP af 15. oktober 2007 om Den Europæiske Unions militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik 
Militæroperation i den Demokratiske Republik Congo Rådets Fælles aktion af 27. april 2006 om EU’s militære styrkebidrag til den Demokratiske Republik Congo 
Civil-militær støtteoperation til den Afrikanske Unions mission i Darfur  Rådets fælles aktion 2005/557/FUSP af 18. juli 2005 om Den Europæiske Unions civil-militære aktion til støtte for Den Afrikanske Unions mission i Darfur-området i Sudan  
Militæroperation (Althea) i Bosnien-Hercegovina   Rådets fælles aktion 2004/570/FUSP af 12. juli 2004 om Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina 
Oprettelse af forsvarsagentur   Rådets fælles aktion 2004/551/FUSP af 12. juli 2004 om oprettelse af Det Europæiske Forsvarsagentur  
Oprettelse af mekanisme til finansiering af EU-operationer  Rådets afgørelse 2004/197/FUSP af 23. februar 2004 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet 
Militær operation i Den Demokratiske Republik Congo   Rådets afgørelse 2003/432/FUSP af 12. juni 2003 om iværksættelse af Den Europæiske Unions militæroperation i Den Demokratiske Republik Congo 
Militær operation i Makedonien (FYROM)   Rådets fælles aktion 2003/92/FUSP af 27. januar 2003 om Den Europæiske Unions militæroperation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien  
Etablering af EU's satellitcenter   Rådets fælles aktion 2001/555/FUSP af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter  
Politistyrke i Albanien   Rådets afgørelse 1999/190/FUSP af 9. marts 1999 vedtaget på grundlag af artikel J.4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, om gennemførelse af den fælles aktion vedrørende et bidrag fra Den Europæiske Union til genoprettelse af en funktionsdygtig politistyrke i Albanien  
Brug af WEU's satellitcenter   Rådets afgørelse 1998/646/EFaf 13. november 1998 vedtaget på grundlag af artikel J.4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, om overvågning af situationen i Kosovo  
Minerydning i Kroatien   Rådets afgørelse 1998/627/FUSP af 9. november 1998 vedtaget på grundlag af artikel J.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om en særlig EU-aktion vedrørende minerydningsbistand  
International politimission i Albanien   Rådets afgørelse 98/547/FUSP af 22. september 1998 vedtaget på grundlag af artikel J.4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, om en undersøgelse af muligheden for at iværksætte politiaktioner til støtte for albanske myndigheder 
Konfliktforebyggelse- og løsning i Afrika   Fælles holdning 1997/356/FUSP af 2. juni 1997 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende konfliktforebyggelse og- løsning i Afrika  
De store søers område i Afrika  Rådets afgørelse 1996/670/FUSP af 22. november 1996 vedtaget på grundlag af artikel J.4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende udarbejdelse og gennemførelse af Unionens fælles aktion vedrørende de store søers område i Afrika  
Personelminer  Fælles aktion 1996/588/FUSP af 1. oktober 1996 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel J.3 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende personelminer  
Evakuering af EU-statsborgere
Rådsbeslutning af 27. juni 1996 vedrørende evakuering af EU-statsborgere  

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik