Hvordan beregner man toldsatser i EU?

Toldsatsen afhænger af, hvilket produkt der importeres, og hvilket land uden for EU produktet importeres fra.

I 1968 tiltrådte de daværende seks medlemslande af det Europæiske Fællesskab (Frankrig, Tyskland, Holland, Luxembourg, Belgien og Italien) en toldunion. Dette betød, at told og toldmæssige restriktioner mellem dem ophørte og der blev således oprettet en fælles toldtarif, der lægges på varer importeret fra lande uden for toldunionen.
Toldunionen bygger på artiklerne 28-32 i Trakten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (art. 28 TEUF, art. 29 TEUF, art. 30 TEUF, art. 31 TEUF og art. 32 TEUF).

I takt med at de nye medlemslande er blevet medlemmer af EU, har toldunionens geografiske grænser udvidet sig siden 1968. Toldtariffen gælder stadig i dag som en udenrigstold og pålægges derfor varer importeret til et EU-land fra et land uden for EU.

Der er forskellige toldsatser i den fælles toldtarif. Toldsatserne på en vare kan variere fra nul til 22 % (for tobaksvarer, dog op til 75 %). Det er Ministerrådet, som fastsætter toldsatserne i den fælles toldtarif efter forslag af Europa-Kommissionen, og beslutningen bliver taget i Ministerrådet med kvalificeret flertal.

Toldsatsen bliver beregnet ud fra to forhold. Først og fremmest afhænger toldsatsen af, hvilket produkt der importeres fra et land uden for EU. Dernæst afhænger det af, fra hvilket land produktet importeres.

Toldsatser for enkelte produkter

Der er flere måder at finde EU's toldsatser på. Europa-Kommissionen har en omfattende database, den såkaldte TARIC-database, hvor man kan finde de aktuelle toldsatser afhængig af oprindelsesland og varekode. Databasen indeholder også oplysninger om eventuelle begrænsninger på importen samt eventuelle præferenceordninger, der kan være indgået med oprindelseslandet.

Ved at klikke på "Opslag" i TARIC databasen får du en oversigt over klassifikationen af varer.

Alternativt kan man via SKAT's hjemmeside finde toldsatser ved at søge i deres eVITA-database. I EVITA-databasen kan man i kassen til højre i det øverste felt søge efter et produkt, eksempelvis ris. Dernæst vil der forekomme en lang liste af forskellige rissorter, som kan importeres til det Europæiske marked. Hver rissort har en KN-kode og trykker man på den, finder man den præcise toldsats på den enkelte vare.

Dog skal man kontakte sit lokale skattecenter skriftligt for at rekvirere de bindende oplysninger om en vares tarifering.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik