Hvorfor har domstolen skiftet betegnelse fra EF-Domstolen til EU-Domstolen?

EF-Domstolen skiftede navn til EU-Domstolen, da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009.

Domstolen skiftede navn til Den Europæiske Unions Domstol fordi domstolen med Lissabontraktaten fik udvidet sit område til at kunne dømme indenfor hele EU-retten og ikke kun EF-retten.

Forklaringen på at domstolen blev kaldt EF-Domstolen - selv efter at EF skiftede navn til EU med Maastrichttraktaten - er, at EU-samarbejdet var baseret på flere traktater. De to vigtigste var EF-traktaten om Det Europæiske Fællesskab og EU-traktaten om Den Europæiske Union. Domstolen blev derfor kaldt EF-domstolen, fordi den som udgangspunkt kun havde generel adgang til at dømme i sager som vedrører EF-traktaten. Når sagerne derimod handlede om EU-traktaten, havde domstolen kun en begrænset adgang.

Med Lissabontraktaten er dette system blevet ændret. Man har fjernet opdelingen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Union, og samlet det hele under betegnelsen Den Europæiske Union. Domstolen har desuden fået generel kompetence for hele EU-retten, medmindre traktaterne bestemmer andet.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik