Hvornår får de nye medlemslande euro?

De nye medlemslande er forpligtet til at indføre euroen, når deres økonomier lever op til en række kriterier. Syv af de i alt 13 nye medlemsstater har allerede indført euroen.

Den 1. maj 2004 blev ti nye lande optaget i EU: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet. Den 1. januar 2007 kom yderligere to lande med, nemlig Rumænien og Bulgarien og senest Kroatien den 1. juli 2013.

De nye medlemslande har forpligtet sig til at indføre euroen, når de lever op til en række krav. Disse krav kaldes konvergenskriterier.

Slovenien indførte, som det første af de nye lande, euroen den 1. januar 2007, og blev dermed det 13. medlem af eurosamarbejdet. Malta og Cypern har siden fulgt Sloveniens eksempel, og de blev begge optaget i eurokredsen den 1. januar 2008. Slovakiet kom med i eurosamarbejdet den 1. januar 2009 og Estland den 1. januar 2011. Den 1. januar 2014 tilsluttede Letland sig eurosamarbejdet, og seneste tilkomne euroland er Litauen, der blev optaget den 1. januar 2015 som det 19. euroland.

De første af de nye EU-lande kunne derfor teoretisk have indført euroen i juni 2006 under forudsætning af, at de også opfyldte de øvrige konvergenskriterier. Slovenien og Litauen bad i marts 2006 Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) om en konvergensvurdering med henblik på optagelse i eurosamarbejdet pr. 1. januar 2007. Kommissionen og ECB fandt, at Slovenien levede fuldt op til konvergenskriterierne, hvorimod Litauen ikke levede helt op til prisstabilitetskriteriet.

De nye lande er forpligtet til på sigt at indføre euroen, men det er ikke muligt for et land uden videre at deltage i euro-samarbejdet. Det kræver, at visse betingelser er opfyldt. For at deltage i euro-samarbejdet skal et land opfylde konvergenskriterierne. Opfyldelse af konvergenskriterierne indebærer bl.a., at landet i mindst to år inden optagelse i euro-samarbejdet har deltaget i det europæiske valutasamarbejde, ERM II uden alvorlige udsving.

Deltagelse i ERM II

De første af de nye lande, der gik ind i ERM II-samarbejdet var Estland, Litauen og Slovenien. De tre lande blev en del af ERM II-samarbejdet den 28. juni 2004 med standardudsvingsbåndet på +/- 15 pct.. Den 2. maj 2005 kom Cypern, Letland og Malta med i ERM II. Slovakiet var det seneste af de nye medlemslande, der tilsluttede sig ERM II-samarbejdet den 28. november 2005. Danmark har i en årrække været eneste deltager i ERM II med et udsvingsbånd på 2,25 pct.
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik