Hvordan forholder Folketingets partier sig til de EU-sager, regeringen præsenterer i Folketingets Europaudvalg?

Hvis regeringen skal til Bruxelles og forhandle om EU-sager af såkaldt større rækkevidde, så kræver det, at der opbakning til regeringens forhandlingslinje i Europaudvalget.

Når regeringen forhandler EU-sager af større rækkevidde, skal den sikre sig, at der er opbakning i Europaudvalget til den linje, som regeringen har tænkt sig at følge i forhandlingerne. Regeringen sikrer sig denne opbakning ved at præsentere udvalget for et såkaldt forhandlingsoplæg (mandat), der indeholder regeringens overvejelser og planlagte tilgang til forhandlingerne. Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg har i forbindelse med præsentationen af forhandlingsoplægget af den ansvarlige minister mulighed for at spørge ind til sagen og regeringens tilgang. 

Efter drøftelser af sagen med ministeren skal det så konstateres, om der er opbakning i udvalget til regeringens forhandlingsoplæg. Der vil teknisk set være opbakning til forhandlingsoplægget, hvis der ikke er et flertal blandt partierne, der udtaler sig imod regeringens forhandlingsoplæg. Partierne vægtes i denne sammenhæng i forhold til det samlede antal mandater, som partiet repræsenterer i Folketinget. 

Tilslutning til regeringens forhandlingsoplæg

For hvert folketingsår bliver det registreret, hvor mange af de her forhandligsoplæg, der præsenteres for Europaudvalget, samt hvor ofte de enkelte partier er enige i regeringens forhandlingsoplæg. 

Partiernes tilslutning til forhandlingsoplæggene i perioden oktober 2003 (folketingsåret 2003-2004) til oktober 2016 (folketingsåret 2015-2016) kan ses herunder udtrykt som andel af forhandlingsoplæg, som partierne ikke var imod (afrundet). Der var i alt 1.023 forhandlingsoplæg i perioden.

Tilslutning til forhandlingsoplæg i perioden oktober 2003 til oktober 2016

*baseret på folketingsåret 2014-2015 (2. samling) til folketingsåret 2015-2016.

** baseret på folketingsåret 2011-2012 til folketingsåret 2015-2016.

Baggrund

Opgørelsen er baseret på Europaudvalgets beslutningsreferater. Beslutningsreferaterne fra Europaudvalget registrerer kun partiernes modstand mod de enkelte forhandlingsoplæg, hvorfor manglende modstand anses som opbakning. Beslutningsreferaterne registrerer for hvert enkelt sag, der er forelagt til forhandlingsoplæg, hvilke partier der er imod forhandlingsoplægget. Partiernes modstand mod de enkelte forhandlingsoplæg bliver også registreret i de normale referater fra Europaudvalgets møder.

Det skal i forbindelsen med opgørelsen bemærkes, at regeringspartier i sagens natur støtter op om egne forhandlingsoplæg, hvorved den periode partierne har siddet i regering, får en betydning for opgørelsen af statistikken. Det vil sige, jo længere et parti har siddet i regering i perioden, jo større opbakning vil der generelt være til forhandlingsoplæggene.

Antal forhandlingsoplæg

I boksen nedenunder er der en liste med EU-noter med opgørelser af forhandlingsoplæg opgjort på folketingssamling, det vil som regel sige fra oktober i et år til oktober det kommende år.
Her er en opgørelse over forhandlingsoplæg opgjort på kalenderår:

2012: 88
2013: 88 (en enkelt gang var der et flertal mod forhandlingsoplægget)
2014: 42
2015: 22
2016: 48
2017: 69

Senest opdateret: [24.08.2018]

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik