Elevspørgsmål til tema om Folketingets Europaudvalg

Opgave 1

Læs teksten "Europaudvalget kontrollerer regeringens EU-politik". 

 • Beskriv med egne ord, hvorfor Danmark har et europaudvalg – hvad er idéen i at have et sådant udvalg?
 • Overvej, hvorfor særligt Danmark har en stærk tradition for parlamentarisk kontrol med EU-politikken.

 • Forklar, hvorfor en minister kun behøver at orientere Folketingets Europaudvalg i sager af ”væsentlig betydning”, mens ministeren skal have et decideret forhandlingsmandat af Folketingets Europaudvalg i sager af ”større rækkevidde”. 

 • Burde forhandlingsmandaterne også gælde sager af væsentlig betydning? Opstil fordele og ulemper.

 • Undersøg, hvorfor så stor en andel af ministrenes forhandlingsoplæg godkendes af Folketingets Europaudvalg.

 • Diskuter, hvilke konsekvenser det ville have, hvis Folketinget ikke havde Folketingets Europaudvalg. Hvilke tiltag ville da være nødvendige?

Opgave 2

Se 360-graders-optagelser af mødet i Folketingets Europaudvalg den 14. juni 2017 (7 minutters uddrag). 

 • Beskriv, hvordan mødet forløber, fra klimaministerens ankommer til mødet, til han forlader det igen.

 • Hvorfor er denne sag af ”større rækkevidde”? 

 • Får klimaministeren det ønskede mandat? 

 • Hvilke indvendinger har medlemmerne af Folketingets Europaudvalg? 

 • Hvilke fordele har Folketinget i at blive inddraget i en sag som denne?

 • Hvilke fordele har regeringen ved at inddrage Folketinget i en sag som denne?

Opgave 3

Læs teksten "Lovforslagets tur fra Danmark til EU" (I skal åbne navigationsbjælke på siden), og præsenter faserne i Danmarks håndtering af lovforslag fra Europakommissionen. 

 • Hvad er forskellen på EU-udvalget og Folketingets Europaudvalg? 

 • Hvilken indflydelse har henholdsvis regering og folketing på beslutningsprocessen? 

 • Diskuter, hvorfor arbejds- og magtfordelingen er tilrettelagt som den er mellem regeringen og Folketinget. 

 • Er det bedst for det danske demokrati at tilrettelægge processen på denne måde?

Opgave 4

Læs forhandlingsoplægget om våbendirektivet, fremlagt i Folketingets Europaudvalg den 4. maj 2016. 

 • Hvad er baggrunden for forslaget til våbendirektivet? 

 • Hvordan stiller justitsministeren sig til våbendirektivet? 

 • Hvilke indvendinger kommer medlemmerne af Folketingets Europaudvalg med? 

 • Hvordan matcher medlemmernes kommentarer til ministerens forhandlingsoplæg med partiernes generelle politiske standpunkter? (inddrag det politiske koordinatsystem med både den fordelingspolitiske og værdipolitiske skala samt ideologierne) - giv eksempler.

Opgave 5

Læs forhandlingsoplægget om torskekvoter, der blev fremlagt i Folketingets Europaudvalg den 9. oktober 2015. 

 • Hvorfor indeholder forslaget om torskekvoter en reduktion? 

 • Hvilket mandat ønsker miljø- og fødevareministeren fra Folketinget?

 • Hvilke indvendinger kommer medlemmerne af Folketingets Europaudvalg med? 

 • Hvorfor går så forskellige partier som Enhedslisten og Liberal Alliance imod forhandlingsoplægget?

Opgave 6

Læs forhandlingsoplægget om støtte til en flygtningefacilitet i Tyrkiet, fremlagt i Folketingets Europaudvalg den 27. november 2015. 

 • Hvilken opgave skal Tyrkiet løse for EU for 3 milliarder euro? 

 • Hvilke betænkeligheder har finansministeren ved Europa-Kommissionens forslag? 

 • Hvorfor er det netop de partier, der er placeret henholdsvis meget højt og meget lavt på den værdipolitiske skala, der er imod regeringens forhandlingsoplæg?

 • Hvad er hvert enkelt partis bekymringer? 

 • Er det et stærkt mandat, finansministeren får? Hvorfor (ikke)?
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik