Lærermateriale til tema om flygtninge og migranter

 

Undervisningsmaterialet giver forslag til lektionsplaner, der er gradueret efter estimeret tidsforbrug for EU-forløbet.

Det er også muligt blot at anvende opgaverne som et katalog til inspiration.

Minimumsversionen (ingen elevforberedelse) - 1 modul a 90 min. 

 • Giv eleverne tid til at læse teksten ”Flygtningekrisen rammer Europa” og de 4 undertemaer
  - (1) Hvad gør EU 
  - (2) Danmarks svar 
  - (3) Løsningsforlag 
  - (4) Rejseruter 
 • Gruppearbejde omkring de 4 elevspørgsmål til migration 
 • Opsamlende klassediskussion om spørgsmålene og EU’s udfordringer med flygtningepresset
 • Giv eleverne tid til individuelt at tage test om flygtninge- og migrantkrisen 
 • Opsamling på testen: ”Hvilke af de 7 spørgsmål var svære at svare på?” og ”Har I opklarende spørgsmål efter at have taget testen?”
 • Afsluttende diskussion – først 2 & 2 og derefter fælles diskussion for hele holdet ud fra spørgsmålet ”Hvilken indenrigspolitisk rolle spiller flygtningedebatten og EU’s rolle for flygtningeproblematikken i dag?” 
   

Udvidet version (med elevforberedelse) - 2 moduler a 90 min.

 • Eleverne har som forberedelse til modulet læst teksten Flygtningekrisen rammer Europa” og de 4 undertemaer
  - (1) Hvad gør EU 
  - (2) Danmarks svar 
  - (3) Løsningsforlag 
  - (4) Rejseruter 
 • Gruppearbejde omkring de 4 elevspørgsmål til migration 
 • Opsamlende klassediskussion om spørgsmålene og EU’s udfordringer med flygtningepresset
 • Giv eleverne tid til individuelt at tage test om flygtninge- og migrantkrisen  
 • Opsamling på testen: ”Hvilke af de 7 spørgsmål var svære at svare på?” og ”Har I opklarende spørgsmål efter at have taget testen?”
 • Gruppearbejde i nye grupper om de 4 elevspørgsmål til EU’s asylpolitik  
 • Opsamlende gruppediskussion om spørgsmålene til EU’s asylpolitik i matrixgrupper med 4 elever i hver. Det væsentligste er, at de 4 elever kommer fra hver deres gruppe og derfor ikke allerede har besvaret spørgsmålene om EU’s asylpolitik i forvejen. Eleverne skiftes til i 4-mandsgrupperne at fremlægge de besvarelser, som de fandt frem til i de første asylpolitikgrupper. Lad f.eks. den ældste i gruppen begynde og den yngste slutte.
 • Brug de 2 opgaver om udfordringer og løsninger på EU’s flygtningeproblematik 
 • Afsluttende diskussion – først 2 & 2 og derefter fælles diskussion for hele holdet ud fra spørgsmålet ”Hvilken indenrigspolitisk rolle spiller flygtningedebatten og EU’s rolle for flygtningeproblematikken i dag?”.

Ekspertversionen (med elevforberedelse) - 3-5 moduler a 90 min.

 • Eleverne har som forberedelse til modulet læst teksten ”Flygtningekrisen rammer Europa” og de 4 undertemaer 
  - (1) Hvad gør EU 
  - (2) Danmarks svar 
  - (3) Løsningsforlag 
  - (4) Rejseruter 
  - + supplerende lektie (se forslag nederst på denne side) fordelt på de enkelte moduler
 • Gruppearbejde omkring de 4 elevspørgsmål til migration 
 • Opsamlende klassediskussion om spørgsmålene og EU’s udfordringer med flygtningepresset
 • Giv eleverne tid til individuelt at tage test om flygtninge- og migrantkrisen  
 • Opsamling på testen: ”Hvilke af de 7 spørgsmål var svære at svare på?” og ”Har I opklarende spørgsmål efter at have taget testen?”
 • Gruppearbejde i nye grupper om de 4 elevspørgsmål til EU’s asylpolitik 
 • Opsamlende gruppediskussion om spørgsmålene til EU’s asylpolitik i matrixgrupper med 4 elever i hver. Det væsentligste er, at de 4 elever kommer fra hver deres gruppe og derfor ikke allerede har besvaret spørgsmålene om EU’s asylpolitik i forvejen. Eleverne skiftes til i 4-mandsgrupperne at fremlægge de besvarelser, som de fandt frem til i de første asylpolitik-grupper. Lad f.eks. den ældste i gruppen begynde og den yngste slutte.
 • Brug de 2 opgaver om udfordringer og løsninger på EU’s flygtningeproblematik 
 • Afsluttende diskussion – først 2  2 og derefter fælles diskussion for hele holdet ud fra spørgsmålet ”Hvilken indenrigspolitisk rolle spiller flygtningedebatten og EU’s rolle for flygtningeproblematikken i dag?”
 • Bed eleverne om at skrive en tale for en udlændingepolitisk ordfører for et af partierne i Folketinget (eleverne vælger individuelt, hvilket parti talen skal skrives for). Talen skal tage udgangspunkt i EU’s rolle i håndteringen af flygtningestrømmen. Eleverne laver research på partiets holdninger til EU’s rolle og vinkler selv talen, så den matcher partiets linje. Eleverne får tid til at finde artikler via Infomedia.  Der gives evt. elevtid til at skrive talen færdig, og talen afleveres som en skriftlig opgave. Der kan også samles op på de færdige taler ved at inddele klassen i 4-mandsgrupper, der læser talerne op for hinanden. Hver 4-mandsgruppe bliver enig om, hvilken tale der er bedst. Til sidst mødes hele holdet, og den bedste tale fra hver gruppe læses højt for holdet. Læreren hjælper holdet med at stille reflekterende spørgsmål, der får eleverne til at overveje, hvilke elementer der gør de gode taler fagligt gode. 

 Forslag til lektier i ekspertversionen:

 • Hans Branner: Det politiske Europa. En grundbog om EU. 3. udgave. Columbus, 2017. Side 106-116 + 139-142.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik