Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen foreslår EU-love og kontrollerer medlemslandene.

 

Europa-Kommissionen befinder sig i hjertet af det europæiske samarbejde.

Den har stort set monopol på at fremsætte forslag til EU-love og fungerer som en vigtig mægler, når Ministerrådet og Europa-Parlamentet skal vedtage EU-love.

Det er også Europa-Kommissionens opgave at sikre, at EU's medlemsstater gennemfører og overholder EU-reglerne. Europa-Kommissionen repræsenterer også EU internationalt. 

Kommissionen skal være upartisk og uafhængig

Europa-Kommissionen består af en kommissær fra hvert medlemsstat.

Kommissærerne skal varetage EU’s fælles interesser og må ikke handle på ordre fra deres hjemlande. 

Ifølge EU-traktaten har medlemsstaterne forpligtet sig til at respektere kommissærernes uafhængighed og til ikke at forsøge at påvirke dem.

Kommissærer kommer som regel fra regeringsparti 

I praksis er Europa-Kommissionen dog ikke helt upåvirket af nationale interesser. Allerede Europa-Kommissionens udnævnelse er præget af nationale hensyn.

Det er nemlig Ministerrådet og den nyvalgte kommissionsformand, som efter indstilling fra de enkelte medlemsstaters regeringer udnævner de nye kommissærer.

Regeringernes indstillinger er ofte præget af nationale og partipolitiske interesser, så kommissærerne er som regel håndplukket fra et regeringsparti i hjemlandet.

Oversigt over Europa_Kommissionen

Kommissionen tager initiativ til EU-love

En af Europa-Kommissionens opgaver er at fremsætte forslag til EU-love. Ministerrådet og Europa-Parlamentet kan som udgangspunkt ikke vedtage EU-love, medmindre der foreligger et forslag fra Europa-Kommissionen. 

Både Ministerrådet og Europa-Parlamentet kan dog opfordre, men ikke tvinge, Europa-Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning. 

Kommissionen fremsætter størstedelen af sine lovforslag for at justere eller opdatere allerede eksisterende lovgivning eller for at gennemføre internationale forpligtelser, som EU har påtaget sig – f.eks. under Verdenshandelsorganisationen (WTO) eller internationale miljøkonventioner.  

Kommissionen kontrollerer medlemsstaterne

En anden vigtig del af Europa-Kommissionens arbejde består i at kontrollere, at medlemsstaterne overholder, anvender og gennemfører EU-reglerne korrekt.

Man taler om, at Europa-Kommissionen optræder som traktatens vogter.

Hvis Europa-Kommissionen vurderer, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til EU-retten, kan den indlede en traktatbrudssag mod denne stat og i sidste ende anlægge en sag ved EU-Domstolen.

Kommissionen skal gennemføre budgettet og repræsentere EU

Europa-Kommissionen skal også fremlægge og administrere EU’s årlige budget, dvs. at sørge for, at de vedtagne bevillinger falder i de rette lommer.

Da de fleste midler på EU-budgettet forvaltes af medlemsstaternes nationale eller regionale myndigheder, skal Europa-Kommissionen kontrollere, at disse myndigheder anvender pengene korrekt.

Det er også Europa-Kommissionens opgave at repræsentere EU internationalt og på vegne af EU forhandle nye aftaler med tredjelande og internationale organisationer. 

Europa-Parlamentet vil ikke godkende Kommissionen

Da den første Barroso-Kommission skulle godkendes af Europa-Parlamentet i 2004, måtte kommissionsformand José Manuel Barroso trække sit forslag til et nyt hold af kommissærer tilbage.

Europa-Parlamentet var nemlig parat til at sige nej til den samlede Europa-Kommission, hvis ikke Barroso rettede sig efter den kritik, som Europa-Parlamentet havde rejst af bl.a. den italienske og den lettiske regerings kandidater. 

De 2 kandidater blev derfor erstattet af andre kandidater. Barroso måtte også acceptere en række andre krav fra Europa-Parlamentet i en ny aftale om forbindelserne mellem de 2 institutioner.

Foto: European Commission.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik