Elevopgaver til tema om klima og grøn omstilling

 

Elevopgaverne er er produceret til faget samfundsfag og er målrettet undervisningen på A-, B- og C-niveau.

Opgaver og lærermateriale er udviklet i samarbejde med Kristoffer Horn Jensen, der underviser i samfundsfag på Ordrup Gymnasium.

 

Klimapolitik i EU

Opgave 1: Hvad er problemet?  

I denne opgave skal I arbejde i grupper. Læs om EU's egen vurdering af klimaforandringernes konsekvenser for Europa og skriv svarene på følgende spørgsmål:

 • Hvilke trusler står Europa ifølge oversigten over for i forbindelse med klimaforandringerne?
 • Danmark er et land, hvor havet altid er tæt på. Hvordan vil en vandstandsstigning på 1,5 meter påvirke dit nærområde/den nærmeste kyststrækning? Find ud af det på dette interaktive kort. 

Opgave 2: Hvem arbejder for at løse problemet?

I denne opgave skal du arbejde med din sidemakker.

 • Hvem har initiativretten til lovgivning i EU, også når det gælder klimalovgivning? Find svar her
 • EU-Kommissionen fik ny formand i sommeren 2019. Læs mere om Ursula von der Leyens prioritering af klimaet som politisk område. Hvad siger artiklen?
 • Hvem er klimakommissær i EU? Hvilke mærkesager har klimakommisæren? Hvordan har kommissæren markeret sig?

Opgave 3: Tager EU udfordringen alvorligt nok? 

I denne opgave skal I arbejde i grupper.

 • Fik de grønne partier i EU-Parlamentet fremgang ved valget i 2019? Sammenlign parlamentets sammensætning før og efter valget. 
 • Hvor vigtigt et emne for EU-borgere var klima- og miljøpolitik ved valget i 2019? Hvad siger denne undersøgelse? 
 • Hvor stor en andel af EU's samlede budget er øremærket til at indgå i arbejdet med klimatilpasning og med at forhindre yderligere klimaforandringer? Find svaret her. 

Opgave 4:

EU's klimamål

Opgave 1: Parisaftalen

Parisaftalen er udgangspunktet for EU's klimapolitik. Læs siden EU's klimamål og suppler med viden fra denne artikel. Skriv svarene på følgende spørgsmål ned:

 • Hvad hedder det overordnede mål for EU's klimapolitiske arbejde (der handler om en maksimal temperaturstigning, og som kommer direkte fra Parisaftalen vedtaget af FN’s klimakonvention 2015)?
 • Hvor meget CO2 kan der maksimalt udledes, før denne målsætning ikke længere er mulig at nå?
 • Hvornår har verden udledt for meget CO2 til at nå målet, hvis alt fortsætter som nu? 
 • Hvilke krav har EU konkret stillet til lande og virksomheder for at nå det overordnede mål?
 • Hvordan går det med at nå målene? Læs specifikt om Danmarks og de andre EU-landes status på at nå i mål her: 
  Engelsk EU-rapport fra 2019 
  En mere visuel præsentation af en EU-rapport med oversigt over alle landes indsats fra 2018. 
 • Hvordan lever den siddende regerings klimapolitik op til EU's krav? Find regeringens klimapolitiske udspil på partiets hjemmeside.

Metoderne til at nå EU's klimamål 

Opgave 1: Virker metoderne?

I denne opgave skal I arbejde i grupper. Find svarene på eu.dk/da/aktuelt/aktuelle-temaer/klima/kvotehandelssystemet og skriv jeres svar ned.

 • Hvad går ETS (Emission Trade System) - bedre kendt som kvotehandelssystemet - ud på?
 • Hvilke sektorer er undtaget kvotehandelssystemet?
 • Hvad står forkortelsen LULUCF for? 
 • Nævn mindst 3 udfordringer, som ETS og LULUCF skaber for kampen mod klimaforandringerne. Læs om fejl ved ETS her og om fejl ved LULUCF her
 • Virker systemet i et større perspektiv? Hvad siger denne artikel fra Ingeniøren? 
 • Opstil en liste med argumenter for og imod ETS og LULUCF?

 

Opgave 2: Er EU-landene grønne i forhold til resten af verden?  

I denne opgave skal I arbejde i grupper. Læs denne oversigt over, hvor meget CO2 der udledes per capita i verdens lande, og svar på nedenstående spørgmål:

 • Find tabellen over landenes CO2-udledning pr. capita. Lav en graf, der viser, hvordan udviklingen har været for henholdsvis Tyskland, Polen, Danmark, Frankrig og Grækenland fra 1970-2016.
 • Opstil en hypotese, der forklarer resultatet af din undersøgelse. Hypotesen skal understøttes af en faglig begrundelse.
 • Undersøg, om der tegner sig et mønster, når I ser på EU-landedes placering i forhold til resten af verdens lande på tabellen over CO2/capita.
 • Opstil 1 hypotese, der forklarer resultatet af jeres undersøgelse. Hypotesen skal understøttes af en faglig begrundelse.

 

Elevoplæg ud fra cases

Gruppearbejde: Forbered et oplæg om nedenstående dilemma-cases. Brug temasiden om klima og suppler med minimum 3 selvfundne kilder. Oplægget skal vare 5 minutter, og du skal anvende viden om EU's institutioner og om klimapolitik i oplægget.

 1. Dieselgate – hvordan bilindustrien snød EU's emissionssystem
 2. Nedsat sugeevne i din støvsuger
 3. Da Tyskand og Danmark indgik en studehandel – når nationale interesser vejer tungere end globale
 4. Forbuddet mod glødepærer – forsvinder folks frihed, når EU lovgiver?
 

 

Klimapolitik i EU

Opgave 1: Hvad er problemet?

I denne opgave skal I arbejde i grupper. Begynd med at læse om EU's egen vurdering af klimaforandringernes konsekvenser for Europa og skriv svarene på følgende spørgsmål:

 • Hvilke trusler står Europa ifølge oversigten over for i forbindelse med klimaforandringerne?
 • Danmark er et land, hvor havet altid er tæt på. Hvordan vil en vandstandsstigning på 1,5 meter påvirke dit nærområde/den nærmeste kyststrækning? Find ud af det på dette interaktive kort. 

Opgave 2: Hvem arbejder for at løse problemet?

Skriv følgende ned sammen med din sidemakker 

 • Hvem har initiativretten til lovgivning i EU, også når det gælder klimalovgivning? Find svar her. 
 • EU-kommissionen fik ny formand i sommeren 2019. Læs mere om Ursula von der Leyens prioritering af klimaet som politisk område. Hvad siger artiklen?
 • Hvem er klimakommissær i EU? Hvilke mærkesager har klimakommisæren? Hvordan har kommissæren markeret sig?

Opgave 3: Tager EU udfordringen alvorligt nok?

I denne opgave skal I arbejde i grupper.  

 • Fik de grønne partier i EU-Parlamentet fremgang ved valget i 2019? Sammenlign parlamentets sammensætning før og efter valget. 
 • Hvor vigtigt et emne for EU-borgere var klima- og miljøpolitik ved valget i 2019? Hvad siger denne undersøgelse? 
 • Hvor stor en andel af EU's samlede budget er øremærket til at indgå i arbejdet med at klimatilpasning og forhindring af yderligere klimaforandringer? Find svaret her. 

Opgave 4:

Undersøg, om I ligger over eller under gennemsnittet i Danmark med denne CO2-beregner.

EU's klimamål

Opgave 1: Parisaftalen

I denne opgave skal I arbejde i grupper. Parisaftalen er udgangspunktet for EU's klimapolitik. Læs om EU's klimamål og suppler med viden fra denne artikel. Skriv svarene på følgende spørgsmål ned:

 • Hvad hedder det overordnede mål for EU's klimapolitiske arbejde (der handler om en maksimal temperaturstigning, og som kommer direkte fra Parisaftalen vedtaget af FN’s klimakonvention 2015)?
 • Hvor meget CO2 kan der maksimalt udledes, før denne målsætning ikke længere er mulig at nå?
 • Hvornår har verden udledt for meget CO2 til at nå målet, hvis alt fortsætter som nu? 
 • Hvilke krav har EU konkret stillet til lande og virksomheder for at nå det overordnede mål?
 • Hvordan går det med at nå målene? Læs specifikt om Danmarks og de andre EU-landes status på at nå i mål her: 
  Engelsk EU-rapport fra 2019 
  En mere visuel præsentation af en EU-rapport med oversigt over alle landes indsats fra 2018. 
 • Hvordan lever den siddende regerings klimapolitik op til EU's krav? Find regeringens klimapolitiske udspil på partiets hjemmeside.

Metoderne til at nå EU's mål

Opgave 1: Virker metoderne?

I denne opgave skal I arbejde i grupper. Find svarene på eu.dk/da/aktuelt/aktuelle-temaer/klima/kvotehandelssystemet og skriv jeres svar ned.

 • Hvad går ETS (Emission Trade System) - bedre kendt som kvotehandelssystemet - ud på?
 • Hvilke sektorer er undtaget kvotehandelssystemet?
 • Hvad står forkortelsen LULUCF for? 
 • Nævn mindst 3 udfordringer, som ETS og LULUCF skaber for kampen mod klimaforandringerne. Læs om fejl ved ETS her og om fejl ved LULUCF her. 
 • Virker systemet i et større perspektiv? Hvad siger denne artikel fra fagbladet Ingeniøren? 
 • Opstil en liste med argumenter for og imod ETS og LULUCF.

Elevoplæg ud fra cases

Gruppearbejde: Forbered et oplæg om nedenstående dilemma-cases. Brug eu.dk/da/aktuelt/aktuelle-temaer/klima og supplér med minimum 3 selvfundne kilder. Oplægget skal vare 5 minutter, og du skal anvende viden om EU's institutioner og om klimapolitik i oplægget.
 1. Dieselgate – hvordan bilindustrien snød EU's emissionssystem
 2. Nedsat sugeevne i din støvsuger
 3. Da Tyskand og Danmark indgik en studehandel – når nationale interesser vejer tungere end globale
 4. Forbuddet mod glødepærer – forsvinder folks frihed, når EU lovgiver?

EU's klimapolitik 

Opgave 1: Hvad er problemet?

I denne opgave skal I arbejde i grupper.  

Begynd med at læse om EU's egen vurdering af klimaforandringernes konsekvenser for Europa og skriv svarene på følgende spørgsmål:

 • Hvilke trusler står Europa ifølge oversigten over for i forbindelse med klimaforandringerne?
 • Danmark er et land, hvor havet altid er tæt på. Hvordan vil en vandstandsstigning på 1,5 meter påvirke dit nærområde/den nærmeste kyststrækning? Find ud af det på dette interaktive kort. 

Opgave 2: Hvem arbejder for at løse problemet?

Skriv følgende ned sammen med din sidemakker

 • Hvem har initiativretten til lovgivning i EU, også når det gælder klimalovgivning? Find svar her. 
 • EU-Kommissionen fik ny formand i sommeren 2019. Læs mere om Ursula von der Leyens prioritering af klimaet som politisk område. Hvad siger artiklen?
 • Hvem er klimakommissær i EU? Hvilke mærkesager har klimakommisæren? Hvordan har kommissæren markeret sig?

Opgave 3: Tager EU udfordringen alvorligt nok?

I denne opgave skal I arbejde i grupper.  
 • Fik de grønne partier i EU-Parlamentet fremgang ved valget i 2019? Sammenlign parlamentets sammensætning før og efter valget. 
 • Hvor vigtigt et emne for EU-borgere var klima- og miljøpolitik ved valget i 2019? Hvad siger denne undersøgelse? 
 • Hvor stor en andel af EU's samlede budget er øremærket til at indgå i arbejdet med klimatilpasning og at forhindre yderligere klimaforandringer? Find svaret her. 

Opgave 4:

Undersøg, om I ligger over eller under gennemsnittet i Danmark med denne CO2-beregner.

EU's klimamål 

Opgave 1: Parisaftalen

I denne opgave skal I arbejde i grupper. Parisaftalen er udgangspunktet for EU's klimapolitik. Læs om EU's klimamål og skriv svarene på følgende spørgsmål ned:

 • Hvad hedder det overordnede mål for EU's klimapolitiske arbejde (der handler om en maksimal temperaturstigning, og som kommer direkte fra Parisaftalen vedtaget af FN’s klimakonvention 2015)?
 • Hvor meget CO2 kan der maksimalt udledes før denne målsætning ikke længere er mulig at nå?
 • Hvornår har verden udledt for meget CO2 til at nå målet, hvis alt fortsætter som nu? 
 • Hvilke krav har EU konkret stillet til lande og virksomheder, for at nå det overordnede mål?
 • Hvordan går det med at nå målene? Læs specifikt om Danmarks og de andre EU-landes status på at nå i mål her: 
  Engelsk EU-rapport fra 2019 
  En mere visuel præsentation af en EU-rapport med oversigt over alle landes indsats fra 2018. 
 • Hvordan lever den siddende regerings klimapolitik op til EU's krav? Find regeringens klimapolitiske udspil på partiets hjemmeside.

Metoderne til at nå EU's mål

Opgave 1: Virker metoderne?

I denne opgave skal I arbejde i grupper. Find svarene på eu.dk/da/aktuelt/aktuelle-temaer/klima/kvotehandelssystemet  og skriv jeres svar ned

 • Hvad går ETS (Emission Trade System) - bedre kendt som kvotehandelssystemet - ud på?
 • Hvilke sektorer er undtaget kvotehandelssystemet?
 • Opstil en liste med argumenter for og imod ETS (som de fremgår af materialet på).

Elevoplæg ud fra cases 

Gruppearbejde: Forbered et oplæg om nedenstående dilemma-cases. Brug eu.dk/da/aktuelt/aktuelle-temaer/klima og suppler med minimum 3 selvfundne kilder. Oplægget skal vare 5 minutter, og du skal anvende viden om EU's institutioner og om klimapolitik i oplægget.

 1. Dieselgate – hvordan bilindustrien snød EU's emissionssystem
 2. Nedsat sugeevne i din støvsuger
 3. Da Tyskand og Danmark indgik en studehandel – når nationale interesser vejer tungere end globale
 4. Forbuddet mod glødepærer – forsvinder folks frihed, når EU lovgiver?
 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik