Valg til Europa-Parlamentet: Elevopgaver


Elevopgaverne er er produceret til faget samfundsfag og er målrettet undervisningen på A-, B- og C-niveau.

Opgaverne lægger op til, at klassen deltager i EU-Oplysningens filmkonkurrence, men de kan også anvendes uafhængigt af konkurrencen, f.eks. til et forløb om EU og Europa-Parlamentet. 

Elevopgaver og lærermateriale er udviklet i samarbejde med Kristoffer Horn Jensen, der underviser i samfundsfag på Ordrup Gymnasium.

 

Opgave 1: Lovgivningsproces

Læs om lovgivningsprocessen i EU på www.eu.dk/undervisning og hos Europa-Parlamentet (PDF).

 • Redegør for, hvordan en lov bliver til i EU. Hvilken rolle spiller de tre vigtigste institutioner (Europa-Kommissionen, Ministerrådet og EU-Parlamentet) i lovgivningsprocessen?
 • Læs om godkendelsesproceduren og høringsproceduren, og se videoen "Hvorfor så mange lovgivningsprocesser?". Redegør for de forskellige lovgivningsprocesser i EU og forklar, hvorfor der ikke bare er én måde at lovgive på.
 • Se videoen "Vigtigste forskelle på lovgivningsprocesser", og forklar de vigtigste forskelle på lovgivningsprocesserne i henholdsvis Danmark og EU. 

Opgave 2: EU's kompetencer

Læs afsnittet ”Hvad må EU lovgive om” på www.eu.dk/undervisning

 • Redegør for de grænser, der er for EU's lovgivningsarbejde. På hvilke områder af lovgivningen må EU ikke blande sig?
 • Hvorfor må EU ikke det? Diskuter ud fra et integrationsteoretisk perspektiv årsagerne til, at det netop er disse områder, der ikke er indbefattet af EU-lovgivning. Som inspiration kan I se videoen "EU-integrationsteorier" (YouTube) og videoen "Integration i Europa" (Forlaget Columbus).

Opgave 3: Demokratiopfattelser

Læs om de 6 forskelle, der er mellem Danmark og EU i beslutningsprocessen nederst på www.eu.dk/undervisning.

 • Diskuter, om det er samme former for demokrati, der praktiseres i de to systemer.
 • Hvorfor er det kun Europa-Kommissionen, der må stille forslag til ny lovgivning? Diskutér årsagerne (kom herunder ind på, hvilke interesser de tre hovedinstitutioner repræsenterer).
 • Europa-Parlamentet spiller en særlig rolle, fordi man stemmer direkte på de politikere, der sidder her (i modsætning til Ministerrådet og Europa-Kommissionen). Har Europa-Parlamentet altid haft den samme indflydelse på beslutningsprocessen? 

Opgave 4: Gruppeopgave

Opdel klassen i grupper af 3-4 personer, og giv hver gruppe et dansk parti, de skal arbejde med. Læs teksten om partier, valgforbund og grupper i EU-parlamentet på www.eu.dk og www.eu.dk/undervisning.

 • Flugter partiets EU-politik med valgforbundets og med EU-gruppens på alle områder? Hvor er der forskelle?
 • Hvilke fordele og ulemper er der for partierne ved at indgå i henholdsvis valgforbund og samarbejdsgrupper?
 • Kan I identificere en integrationsteoretisk retning inden for den gruppe, jeres parti sidder i? Som inspiration kan I se videoen "EU-integrationsteorier" (YouTube) og videoen "Integration i Europa" (Forlaget Columbus) 

Opgave 5: Valgdeltagelse

Læs artiklen "Hvor mange stemmer ved europaparlamentsvalg?" og undersøg, hvad der kan udledes af materialet om danskernes deltagelse ved europaparlamentsvalg. 

 • Kan I identificere et mønster ud fra datamaterialet? Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.
 • Stemmer unge mere eller mindre end gennemsnittet? Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.
 • Se videoen "Valgforsker fortæller, hvem der stemmer til europaparlamentsvalg" og diskutér, hvorvidt det er problematisk at bestemte gruppers valgdeltagelse er markant lavere end gennemsnittet.
 • Diskutér valgdeltagelse ud fra henholdsvis Hal Kochs deltagelsesdemokratiske tilgang og Alf Ross' konkurrencedemokratiske tilgang til demokratiet. Læs om de to danske demokratitænkere i artiklen "Hal Koch og Alf Ross" på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Opgave 6: Videre arbejde med aktuelle problemstillinger

Læs om nogle af de vigtigste temaer og konteksten for europaparlamentsvalget 2019:

Opgave 7: Filmkonkurrence

Læs 9 eksempler på, hvordan EU påvirker din hverdag og se videoen "Reklamemand fortæller, hvordan du får den gode idé". 

 • Hvad er ifølge Ulrik Jessen de fire vigtige ting, man skal huske på, når man laver kampagnefilm?
 • Lav med udgangspunkt i eksemplerne en film, der skal få flere unge til at stemme ved næste EU-valg. Læs om filmkonkurrencen
 • Husk at tage udgangspunkt i Ulrik Jessens anbefalinger og at følge anvisningerne, som er angivet. Og husk at uploade jeres film, så I deltager i konkurrencen!

Filmen kan fungere som en afleveringsopgave på A-niveau, hvis den suppleres af resultaterne fra de undersøgende spørgsmål (opgave 4 og opgave 5) ovenfor. 

 

Opgave 1: Beslutningsproces

Læs om lovgivningsprocessen i EU på www.eu.dk/undervisning og hos Europa-Parlamentet (PDF):

 • Redegør for, hvordan en lov bliver til i EU. Hvilken rolle spiller de tre vigtigste institutioner (Europa-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet) i lovgivningsprocessen?
 • Læs om godkendelsesproceduren og høringsproceduren, og se videoen "Hvorfor så mange lovgivningsprocesser?". Redegør for de forskellige lovgivningsprocesser i EU og forklar, hvorfor der ikke bare er én måde at lovgive på. 
 • Se videoen "Vigtigste forskelle på lovgivningsprocesser", og forklar hvad forskellene er på lovgivningsprocesserne i henholdsvis Danmark og EU. 

Opgave 2: EU's kompetencer

Læs afsnittet ”Hvad må EU lovgive om” på www.eu.dk/undervisning 

 • Redegør for de grænser, der er for EU's lovgivningsarbejde. På hvilke områder af lovgivningen må EU ikke blande sig? 
 • Hvorfor må EU ikke det? Diskutér årsagerne.  

Opgave 3: Demokratiopfattelser

Læs om de 6 forskelle, der er mellem Danmark og EU i beslutningsprocessen nederst på siden på www.eu.dk/undervisning 

 • Diskutér, om det er samme former for demokrati, der praktiseres i de to systemer.
 • Hvorfor er det kun Europa-Kommissionen, der må stille forslag til ny lovgivning? Diskutér årsagerne (kom herunder ind på, hvilke interesser de tre hovedinstitutioner repræsenterer).
 • Europa-Parlamentet spiller en særlig rolle, fordi man stemmer direkte på de politikere, der sidder her (i modsætning til Ministerrådet og Europa-Kommissionen). Har Europa-Parlamentet altid haft den samme indflydelse på beslutningsprocessen? 

Opgave 4: Gruppeopgave

Opdel klassen i grupper af 3-4 personer og giv hver gruppe et dansk parti, de skal arbejde med. Læs teksten om partier, valgforbund og grupper i EU-parlamentet på www.eu.dk og www.eu.dk/undervisning 

 • Flugter partiets EU-politik med valgforbundets og med EU-gruppens på alle områder? Hvor er der forskelle?
 • Hvilke fordele og ulemper for partierne er der ved at indgå i henholdsvis valgforbund og samarbejdsgrupper?

Opgave 5: Valgdeltagelse

Læs artiklen "Hvor mange stemmer ved europaparlamentsvalg?" og undersøg danskernes deltagelse ved europaparlamentsvalget 2014.

 • Er der forskel mellem danske vælgere og andre landes vælgere? Hvor er der flest vælgere, der stemmer til europaparlamentsvalg?
 • Er der en udvikling? Er der flere og flere danskere, der stemmer?
 • Se videoen "Valgforsker fortæller, hvem der stemmer til europaparlamentsvalg"og diskutér, hvorvidt det er problematisk at bestemte gruppers valgdeltagelse er markant lavere end gennemsnittet.
 • Diskutér valgdeltagelsen ud fra henholdsvis Hal Kochs deltagelsesdemokratiske tilgang og Alf Ross’ konkurrencedemokratiske tilgang til demokratiet. Læs om de to danske demokratitænkere i artiklen "Hal Koch og Alf Ross" på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Opgave 6: Filmkonkurrence

Læs 9 eksempler på, hvordan EU påvirker din hverdag og se videoen "Reklamemand fortæller, hvordan du får den gode idé". 

 • Hvad er ifølge Ulrik Jessen de fire vigtige ting, man skal huske på, når man laver kampagnefilm?
 • Lav med udgangspunkt i eksemplerne en film, der skal få flere unge til at stemme ved næste EU-valg. Læs om filmkonkurrencen
 • Husk at tage udgangspunkt i Ulrik Jessens anbefalinger og at følge anvisningerne, som er angivet. Og husk at uploade jeres film, så I deltager i konkurrencen!

Opgave 1: Beslutningsproces

Læs om lovgivningsprocessen i EU på www.eu.dk/undervising og hos Europa-Parlamentet (PDF):

 • Redegør for, hvordan en lov bliver til i EU. Hvilken rolle spiller de tre vigtigste institutioner (Europa-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet) i lovgivningsprocessen?
 • Læs om godkendelsesproceduren og høringsproceduren, og se videoen "Hvorfor så mange lovgivningsprocesser?" på www.eu.dk/undervisning. Redegør for de forskellige lovgivningsprocesser i EU og forklar, hvorfor der ikke bare er én måde at lovgive på.
 • Se videoen "Vigtigste forskelle på lovgivningsprocesser" på www.eu.dk/undervisning, og forklar hvad forskellene er på lovgivningsprocesserne i henholdsvis Danmark og EU. 

Opgave 2: EU's kompetencer

 Læs afsnittet ”Hvad må EU lovgive om” på www.eu.dk/undervisning.

 • Redegør for de grænser, der er for EU's lovgivningsarbejde. På hvilke områder af lovgivningen må EU ikke blande sig? 
 • Hvorfor må EU ikke det? Diskutér årsagerne.  

Opgave 3: Demokratiopfattelser

Læs om de 6 forskelle, der er mellem Danmark og EU i beslutningsprocessen, nederst på siden på www.eu.dk/undervisning

 • Diskutér, om det er samme former for demokrati, der praktiseres i de to systemer.
 • Hvorfor er det kun Europa-Kommissionen, der må stille forslag til ny lovgivning? Diskutér årsagerne (kom herunder ind på, hvilke interesser de tre hovedinstitutioner repræsenterer).
 • Europa-Parlamentet spiller en særlig rolle, fordi man stemmer direkte på de politikere, der sidder her (i modsætning til Ministerrådet og Europa-Kommissionen). Har Europa-Parlamentet altid haft den samme indflydelse på beslutningsprocessen?

Opgave 4: Valgdeltagelse

Læs artiklen "Hvor mange stemmer ved europaparlamentsvalg?" og undersøg danskernes deltagelse ved europaparlamentsvalget 2014. 

 • Se videoen "Valgforsker fortæller, hvem der stemmer til europaparlamentsvalg" og diskutér, hvorvidt det er problematisk at bestemte gruppers valgdeltagelse er markant lavere end gennemsnittet.
 • Læs teksten og undersøg, om der er forskel mellem danske vælgere og andre landes vælgere? Hvor er der flest, der stemmer til europaparlamentsvalg?
 • Er der en udvikling? Er der flere og flere danskere, der stemmer?
 • Diskutér valgdeltagelsen ud fra henholdsvis Hal Kochs deltagelsesdemokratiske tilgang og Alf Ross’ konkurrencedemokratiske tilgang til demokratiet. Læs om de to danske demokratitænkere i artiklen "Hal Koch og Alf Ross" på Undervisningsministeriets hjemmeside. 

Opgave 5: Filmkonkurrence

Læs 9 eksempler på, hvordan EU påvirker din hverdag og se videoen "Reklamemand fortæller, hvordan du får den gode idé". 

 • Hvad er ifølge Ulrik Jessen de fire vigtige ting, man skal huske på, når man laver kampagnefilm?
 • Lav med udgangspunkt i eksemplerne en film, der skal få flere unge til at stemme ved næste EU-valg. Læs om filmkonkurrencen
 • Husk at tage udgangspunkt i Ulrik Jessens anbefalinger og at følge anvisningerne, som er angivet. Og husk at uploade jeres film, så I deltager i konkurrencen!

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik