Udvalgsspørgsmål (Forslagsdel)

Din søgning gav 76 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Dato Titel på dokument Dokumentreference
07-05-2019
(2018-19)
Spm. om anvendelse af instrumentet for grænseforvaltning og visum til udstedelse af visum med begrænset territorial gyldighed, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2018) 0473 Spørgsmål 2
07-05-2019
(2018-19)
Spm. om, hvorvidt regeringen prioriterer bekæmpelse af menneskehandel i instrumentet for grænseforvaltning og visa, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2018) 0473 Spørgsmål 1
07-05-2019
(2018-19)
Spm. om, hvorfor TEUF artikel 213 om akut finansiel bistand til tredjelande ikke er anvendt som hjemmelsgrundlag for udviklingsinstrumentet NDICI, til udviklingsministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2018) 0460 Spørgsmål 4
07-05-2019
(2018-19)
Spm. om udviklingsinstrumentets (NDICI) målsætninger i forordningens artikel 3 i forhold til traktatens målsætninger for udvikling, til udviklingsministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2018) 0460 Spørgsmål 3
26-04-2019
(2018-19)
Spm. om en redegørelse for de uoverensstemmelser, der har været mellem arbejdsgiver og arbejdstagere på Metro Cityringen-projektet, til beskæftigelsesministeren og transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 13
26-04-2019
(2018-19)
Spm. om en redegørelse for de domme, hvori EU-Domstolen måtte have tilsidesat konfliktretten i Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 12
26-04-2019
(2018-19)
Spm. om oversigt over praksis i de øvrige EU-lande for så vidt angår den arbejdsretlige håndtering af spørgsmål om udstationerede arbejdstagere og udenlandsk baserede arbejdsgivere, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 11
26-04-2019
(2018-19)
Spm. om liste over årsager til arbejdsretlige konflikter samt EU-Domstolens begrundelser for at kende arbejdsretlige konflikter ulovlige, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 10
26-04-2019
(2018-19)
Spm. om en oversigt over arbejdsretlige konflikter i Danmark, hvor arbejdsgiveren er placeret i et andet EU-land og benytter udstationeret arbejdskraft, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 9
25-04-2019
(2018-19)
Spm. om, hvorvidt en arbejdsmarkedsprotokol vil berøre EU-reglerne om vandrende arbejdstageres ret til velfærdsydelser, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 8
25-04-2019
(2018-19)
Spm. om forholdet mellem Lavalloven og implementering i dansk arbejdsret, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 7
25-04-2019
(2018-19)
Spm. om EF-Domstolens fortolkning af direktivet i Lavalsagen, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 6
25-04-2019
(2018-19)
Spm. om EF-Domstolens afgørelse i Lavalsagen, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 5
25-04-2019
(2018-19)
Spm. om ministeriets redegørelse af 30. januar 2008 vedr. dommene i Viking Line-sagen og Lavalsagen, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 4
25-04-2019
(2018-19)
Spm. om EF-Domstolens afgørelse i Viking Line-sagen og Lavalsagen, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 3
25-04-2019
(2018-19)
Spm. om oversendelse af redegørelse om EF-Domstolens afgørelse i Viking Line-sagen og Lavalsagen, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 2
25-04-2019
(2018-19)
Spm. om den danske regerings skriftlige intervention i Viking Line-sagen og Lavalsagen, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren B 106 Spørgsmål 1
09-04-2019
(2018-19)
Spm. om, hvor meget en udenlandsk EU-borger i gennemsnit bidrager med netto til statskassen, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren B 133 Spørgsmål 2
09-04-2019
(2018-19)
Spm. om andelen af børnepenge til udenlandske EU-borgeres børn bosat i udlandet ud af de samlede børnepenge, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren B 133 Spørgsmål 1
15-02-2019
(2018-19)
Spm. om principperne for udbetalinger fra EU-budgettet til diverse projekter, herunder om støtten udbetales ved projektstart, løbende eller efter projektets afslutning. Ministeren bedes bekræfte, at medlemslandenes bidrag til EU-budgettet indbetales månedligt, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2019) 0064 Spørgsmål 1
08-02-2019
(2018-19)
Spm. om Kommissionens forslag om at inkorporere Den Europæiske Udviklingsfond i EU’s budget i forbindelse med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme 2021-2027, til ministeren for udviklingssamarbejde, kopi til udenrigsministeren KOM (2018) 0460 Spørgsmål 2
08-02-2019
(2018-19)
Spm. om, hvad regeringen gør for, at menneskerettigheder og demokrati kommer til at stå centralt i forhandlingerne om EU's flerårige finansielle ramme under budgetkategori 6, til ministeren for udviklingssamarbejde, kopi til udenrigsministeren KOM (2018) 0460 Spørgsmål 1
29-01-2019
(2018-19)
Spm. om Rådets juridiske tjeneste anbefaling af, at de foreslåede regler i whistleblower-direktivet bør udskilles i et selvstændigt forslag, hvis disse også skal gælde skatteområdet, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2018) 0218 Spørgsmål 2
29-01-2019
(2018-19)
Spm. om, hvorvidt de foreslåede regler i whistleblower-direktivet ikke vil omfatte politiske partier og foreninger, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2018) 0218 Spørgsmål 1
29-01-2019
(2018-19)
Spm. om, hvorvidt regeringen støtter Kommissionens forslag om at styrke ESA’ernes rolle i forbindelse med tvistbilæggelse mellem nationale tilsynsmyndigheder, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren KOM (2017) 0536 Spørgsmål 2
Din søgning gav 76 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik