Adgang til EU's lovgivning

EU's lovgivning er tilgængelig online gennem databasen EUR-Lex.

EU flag blafrer i vinden 

Der er flere forskellige måder at finde EU-lovgivning på, afhængigt af hvad du har brug for. Du kan både finde lovteksterne i deres rene form og oversigter, der giver et indblik i processen frem mod retsakternes vedtagelse. Det er ikke alle EU-dokumenter, som er offentligt tilgængelige. Nogle dokumenter er fortrolige, men du kan søge om aktindsigt, hvis du ønsker adgang til dem.

Princippet om åbenhed og aktindsigt findes i traktatens art. 15 TEUF.

Skal du bruge en bestemt forordning, et direktiv, traktater eller et KOM-dokument
, kan du finde det på EUR-Lex ved at taste årstal og nummer ind i søgefunktionen.

Skal du danne dig et overblik over lovgivning på et bestemt område, kan du også gøre dette i EUR-Lex's resuméer af EU-lovgivning. Her kan du finde regeloversigter efter emneområde.

Skal du finde ud af, hvor langt et konkret forslag er i lovgivningsprocessen, eller vil du se hvordan et forslag er blevet behandlet, kan du bruge EU-Oplysningens statusblade.

EUR-Lex’s søgefunktion giver dig mulighed for at finde både teksten til en bestemt lovtekst og en lang række oplysninger om den pågældende lovtekst. Du kan blandt andet se, om der er lavet ændringer til retsakten. Du kan også følge processen, som har ført til retsakten, under navigationspunktet 'procedure'.

På EUR-Lex’s database for resuméer kan du finde al gældende EU-lovgivning om et bestemt område, der er relevant for dig eller din virksomhed. Hvis du ikke har nummeret på en bestemt retsakt, men blot skal undersøge reglerne for f.eks. energi, er det her, du skal lede. Under de enkelte resuméer kan du se nummeret på den retsakt, som resumeet omhandler. Der vil også være et link til retsaktens tekst i resuméet.

EU-Oplysningens statusblade giver et overblik over, hvordan et konkret lovforslag er blevet behandlet i både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Statusbladene er bygget op omkring Kommissionens forslag de såkaldte KOM-dokumenter. På statusbladene finder du blandt andet et kort resumé af forslagets indhold, oplysninger om titel, retligt grundlag og beslutningsprocedure. Derudover er der adgang til dokumenterne fra forslagets behandling i Folketinget notater, referater, optagelser fra Europaudvalgets møder m.m.. Det er desuden muligt at følge forslagets behandling i EU's institutioner via institutionernes egne databaser: EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX.

EUR-Lex er en samlet adgang til al EU-lovgivning. 

OEIL er Parlamentets database over beslutningsprocessen i EU. 

IPEX er en fælles platform for udveksling af information mellem de nationale parlamenter og EU-Parlamentet. 

Rådets Register er en oversigt over alle de dokumenter, som Rådet har udarbejdet eller modtaget. 

EU-Oplysningen

Folketingets EU-Oplysningen kan hjælpe med spørgsmål om EU-lovgivning. 

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 33 37 33 37 eller sende en e-mail euopl@ft.dk, hvis du har flere spørgsmål om, hvordan du finder EU's regler. 

Forslag til dig på eu.dk

Senest opdateret: [14.06.2018]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik