3. møde

Fredag den 7. oktober 2011 kl. 15.00

Dagsorden

1) Valg til stående udvalg m.v.


Kl. 15:00

Meddelelser fra formanden

Formanden:

Mødet er åbnet.

Fra statsministeren har jeg modtaget meddelelse om ændring af ressortansvar.

Meddelelsen vil blive optaget i Folketingstidende.

[»Folketingets Formand

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 5. oktober 2011 bestemt, at ressortansvaret for erhvervsakademiuddannelserne inklusive de til området hørende institutioner og SU-området overføres fra børne- og undervisningsministeren til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Kopi af den pågældende kongelige resolution vedlægges til orientering.

Jeg beder formanden underrette Folketinget herom.

Sign.: Helle Thorning Schmidt

/Mohammad Ahsar«].


Det eneste punkt på dagsordenen er:

1) Valg til stående udvalg m.v.

Kl. 15:00

Formanden:

Til disse valg er anmeldt følgende valggrupper:

en gruppe på 92 medlemmer: Socialdemokratiet (S), Det Radikale Venstre (RV), Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten (EL), Javnaðarflokkurin (JF), Inuit Ataqatigiit (IA) og Siumut (SIU),

en gruppe på 87 medlemmer: Venstre (V), Dansk Folkeparti (DF), Liberal Alliance (LA), Det Konservative Folkeparti (KF) og Sambandsflokkurin (SP).

Der foreligger indstilling fra grupperne om disse navne. Navnene på de valgte kan findes på Folketingets hjemmeside og i Folketingstidende.

Samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand i udvalgene. Der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster, og navnene bliver optaget i Folketingstidende.

[Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen.

Valgt blev:

1 Mogens Lykketoft (S)

2 Bertel Haarder (V)

3 Marianne Jelved (RV)

4 Søren Espersen (DF)

5 Holger K. Nielsen (SF)

6 John Dyrby Paulsen (S)

7 Karen J. Klint (S)

8 Maja Panduro (S)

9 Mogens Jensen (S)

10 Torben Hansen (S)

11 Lotte Rod (RV)

12 Pernille Vigsø Bagge (SF)

13 Per Clausen (EL)

14 Birthe Rønn Hornbech (V)

15 Kristian Jensen (V)

16 Flemming Damgaard Larsen (V)

17 Lars Christian Lilleholt (V)

18 Kristian Thulesen Dahl (DF)

19 Peter Skaarup (DF)

20 Simon Emil Ammitzbøll (LA)

21 Lars Barfoed (KF)

(Udvalget for Forretningsordenen består af Folketingets Præsidium (nr. 1-5) tillige med 16 valgte medlemmer).

Formand: Mogens Lykketoft (S)

Næstformand: Bertel Haarder (V)

Valg af 17 medlemmer til Udvalget til Valgs Prøvelse.

Valgt blev:

1 Julie Skovsby (S)

2 Karen J. Klint (S)

3 Ane Halsboe-Larsen (S)

4 Maja Panduro (S)

5 Thomas Jensen (S)

6 Marianne Jelved (RV)

7 Anne Baastrup (SF)

8 Frank Aaen (EL)

9 Pernille Skipper (EL)

10 Peter Christensen (V)

11 Peter Juel Jensen (V)

12 Torsten Schack Pedersen (V)

13 Hans Christian Thoning (V)

14 Bent Bøgsted (DF)

15 Hans Kristian Skibby (DF)

16 Leif Mikkelsen (LA)

17 Mike Legarth (KF)

Formand: Peter Juel Jensen (V)

Næstformand: Julie Skovsby (S)

Valg af 29 medlemmer til Arbejdsmarkedsudvalget (som ændres til Beskæftigelsesudvalget).

Valgt blev:

1 Ane Halsboe-Larsen (S)

2 Bjarne Laustsen (S)

3 Henrik Sass Larsen (S)

4 Jan Johansen (S)

5 Leif Lahn Jensen (S)

6 Lennart Damsbo-Andersen (S)

7 Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

8 Nadeem Farooq (RV)

9 Andreas Steenberg (RV)

10 Camilla Hersom (RV)

11 Eigil Andersen (SF)

12 Özlem Sara Cekic (SF)

13 Annette Vilhelmsen (SF)

14 Christian Juhl (EL)

15 Finn Sørensen (EL)

16 Hans Andersen (V)

17 Louise Schack Elholm (V)

18 Claus Hjort Frederiksen (V)

19 Jacob Jensen (V)

20 Peter Juel Jensen (V)

21 Inger Støjberg (V)

22 Ulla Tørnæs (V)

23 Fatma Øktem (V)

24 Bent Bøgsted (DF)

25 Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

26 Karin Nødgaard (DF)

27 Pia Adelsteen (DF)

28 Joachim B. Olsen (LA)

29 Mai Henriksen (KF)

Formand: Lennart Damsbo-Andersen (S)

Næstformand: Bent Bøgsted (DF)

Valg af 29 medlemmer til Boligudvalget (som ændres til By- og Boligudvalget).

Valgt blev:

1 Bjarne Laustsen (S)

2 Jan Johansen (S)

3 Jens Joel (S)

4 Mette Reissmann (S)

5 Simon Kollerup (S)

6 Sophie Hæstorp Andersen (S)

7 Thomas Jensen (S)

8 Liv Holm Andersen (RV)

9 Lone Loklindt (RV)

10 Rasmus Helveg Petersen (RV)

11 Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

12 Özlem Sara Cekic (SF)

13 Anne Baastrup (SF)

14 Lars Dohn (EL)

15 Rosa Lund (EL)

16 Louise Schack Elholm (V)

17 Martin Geertsen (V)

18 Jane Heitmann (V)

19 Preben Bang Henriksen (V)

20 Michael Aastrup Jensen (V)

21 Karen Jespersen (V)

22 Karsten Lauritzen (V)

23 Mads Rørvig (V)

24 Karina Adsbøl (DF)

25 Alex Ahrendtsen (DF)

26 Mette Hjermind Dencker (DF)

27 Dennis Flydtkjær (DF)

28 Ole Birk Olesen (LA)

29 Benedikte Kiær (KF)

Formand: Mette Reissmann (S)

Næstformand: Karen Jespersen (V)

Valg af 29 medlemmer til Det Energipolitiske Udvalg (som ændres til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget).

Valgt blev:

1 Henrik Sass Larsen (S)

2 Jens Joel (S)

3 Karin Gaardsted (S)

4 Ole Hækkerup (S)

5 Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

6 Mogens Jensen (S)

7 Torben Hansen (S)

8 Rasmus Helveg Petersen (RV)

9 Lone Loklindt (RV)

10 Lotte Rod (RV)

11 Steen Gade (SF)

12 Pernille Vigsø Bagge (SF)

13 Per Clausen (EL)

14 Christian Juhl (EL)

15 Lars Dohn (EL)

16 Thomas Danielsen (V)

17 Henrik Høegh (V)

18 Jacob Jensen (V)

19 Lars Christian Lilleholt (V)

20 Ellen Trane Nørby (V)

21 Ulla Tørnæs (V)

22 Eyvind Vesselbo (V)

23 Mikkel Dencker (DF)

24 Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

25 René Christensen (DF)

26 Kristian Thulesen Dahl (DF)

27 Villum Christensen (LA)

28 Mike Legarth (KF)

29 Mai Henriksen (KF)

Formand: Steen Gade (SF)

Næstformand: Thomas Danielsen (V)

Valg af 29 medlemmer til Erhvervsudvalget (som ændres til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget).

Valgt blev:

1 Benny Engelbrecht (S)

2 Jacob Bjerregaard (S)

3 Jan Johansen (S)

4 Mette Reissmann (S)

5 Karin Gaardsted (S)

6 Trine Bramsen (S)

7 Simon Kollerup (S)

8 Andreas Steenberg (RV)

9 Nadeem Farooq (RV)

10 Camilla Hersom (RV)

11 Annette Vilhelmsen (SF)

12 Steen Gade (SF)

13 Frank Aaen (EL)

14 Henning Hyllested (EL)

15 Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

16 Kim Andersen (V)

17 Gitte Lillelund Bech (V)

18 Anne-Mette Winther Christiansen (V)

19 Preben Bang Henriksen (V)

20 Torsten Schack Pedersen (V)

21 Mads Rørvig (V)

22 Hans Christian Schmidt (V)

23 Hans Christian Thoning (V)

24 Hans Kristian Skibby (DF)

25 Dennis Flydtkjær (DF)

26 Mette Hjermind Dencker (DF)

27 Kim Christiansen (DF)

28 Ole Birk Olesen (LA)

29 Brian Mikkelsen (KF)

Formand: Karin Gaardsted (S)

Næstformand: Anne-Mette Winther Christiansen (V)

Valg af 29 medlemmer til Europaudvalget.

Valgt blev:

1 Benny Engelbrecht (S)

2 Bjarne Laustsen (S)

3 Jacob Bjerregaard (S)

4 Jens Joel (S)

5 Rasmus Horn Langhoff (S)

6 Trine Bramsen (S)

7 Jeppe Kofod (S)

8 Sofie Carsten Nielsen (RV)

9 Rasmus Helveg Petersen (RV)

10 Lone Loklindt (RV)

11 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

12 Holger K. Nielsen (SF)

13 Nikolaj Villumsen (EL)

14 Finn Sørensen (EL)

15 Per Clausen (EL)

16 Erling Bonnesen (V)

17 Claus Hjort Frederiksen (V)

18 Lykke Friis (V)

19 Eva Kjer Hansen (V)

20 Henrik Høegh (V)

21 Jakob Ellemann-Jensen (V)

22 Sophie Løhde (V)

23 Pia Adelsteen (DF)

24 Kristian Thulesen Dahl (DF)

25 René Christensen (DF)

26 Christian Langballe (DF)

27 Merete Riisager (LA)

28 Lene Espersen (KF)

29 Lars Barfoed (KF)

Formand: Eva Kjer Hansen (V)

Næstformand: Benny Engelbrecht (S)

Valg af 17 medlemmer til Finansudvalget.

Valgt blev:

1 John Dyrby Paulsen (S)

2 Ole Hækkerup (S)

3 Rasmus Prehn (S)

4 Sophie Hæstorp Andersen (S)

5 Thomas Jensen (S)

6 Marianne Jelved (RV)

7 Jonas Dahl (SF)

8 Frank Aaen (EL)

9 Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

10 Peter Christensen (V)

11 Claus Hjort Frederiksen (V)

12 Jacob Jensen (V)

13 Kristian Jensen (V)

14 Kristian Thulesen Dahl (DF)

15 Mikkel Dencker (DF)

16 Anders Samuelsen (LA)

17 Mike Legarth (KF)

Formand: Marianne Jelved (RV)

Næstformand: Kristian Thulesen Dahl (DF)

Valg af 29 medlemmer til Forsvarsudvalget.

Valgt blev:

1 Annette Lind (S)

2 Bjarne Laustsen (S)

3 Jacob Bjerregaard (S)

4 John Dyrby Paulsen (S)

5 Karin Gaardsted (S)

6 Trine Bramsen (S)

7 Zenia Stampe (RV)

8 Rasmus Helveg Petersen (RV)

9 Nadeem Farooq (RV)

10 Holger K. Nielsen (SF)

11 Pernille Vigsø Bagge (SF)

12 Nikolaj Villumsen (EL)

13 Christian Juhl (EL)

14 Sara Olsvig (IA)

15 Doris Jakobsen (SIU)

16 Gitte Lillelund Bech (V)

17 Lykke Friis (V)

18 Peter Juel Jensen (V)

19 Karsten Lauritzen (V)

20 Kristian Pihl Lorentzen (V)

21 Karsten Nonbo (V)

22 Troels Lund Poulsen (V)

23 Hans Christian Thoning (V)

24 Marie Krarup (DF)

25 Martin Henriksen (DF)

26 Søren Espersen (DF)

27 Hans Kristian Skibby (DF)

28 Villum Christensen (LA)

29 Lene Espersen (KF)

Formand: Karsten Nonbo (V)

Næstformand: Annette Lind (S)

Valg af 17 medlemmer til Indfødsretsudvalget.

Valgt blev:

1 Lennart Damsbo-Andersen (S)

2 Jens Joel (S)

3 Karen J. Klint (S)

4 Sophie Hæstorp Andersen (S)

5 Troels Ravn (S)

6 Zenia Stampe (RV)

7 Liv Holm Andersen (RV)

8 Anne Baastrup (SF)

9 Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

10 Preben Bang Henriksen (V)

11 Michael Aastrup Jensen (V)

12 Jan E. Jørgensen (V)

13 Karsten Nonbo (V)

14 Christian Langballe (DF)

15 Marie Krarup (DF)

16 Merete Riisager (LA)

17 Tom Behnke (KF)

Formand: Christian Langballe (DF)

Næstformand: Zenia Stampe (RV)

Valg af 29 medlemmer til Kirkeudvalget.

Valgt blev:

1 Karen J. Klint (S)

2 Flemming Møller Mortensen (S)

3 Julie Skovsby (S)

4 Leif Lahn Jensen (S)

5 Ole Hækkerup (S)

6 Orla Hav (S)

7 Rasmus Horn Langhoff (S)

8 Marlene B. Lorentzen (RV)

9 Camilla Hersom (RV)

10 Jeppe Mikkelsen (RV)

11 Pernille Vigsø Bagge (SF)

12 Eigil Andersen (SF)

13 Jørgen Arbo-Bæhr (EL)

14 Rosa Lund (EL)

15 Henning Hyllested (EL)

16 Erling Bonnesen (V)

17 Birthe Rønn Hornbech (V)

18 Bertel Haarder (V)

19 Birgitte Josefsen (V)

20 Flemming Damgaard Larsen (V)

21 Kristian Pihl Lorentzen (V)

22 Søren Pind (V)

23 Hans Christian Schmidt (V)

24 Christian Langballe (DF)

25 Morten Marinus (DF)

26 Kristian Thulesen Dahl (DF)

27 Søren Espersen (DF)

28 Mette Bock (LA)

29 Per Stig Møller (KF)

Formand: Karen J. Klint (S)

Næstformand: Mette Bock (LA)

Valg af 29 medlemmer til Kommunaludvalget.

Valgt blev:

1 Simon Kollerup (S)

2 Annette Lind (S)

3 Jan Johansen (S)

4 Kirsten Brosbøl (S)

5 Lennart Damsbo-Andersen (S)

6 Mette Reissmann (S)

7 Rasmus Prehn (S)

8 Liv Holm Andersen (RV)

9 Marlene B. Lorentzen (RV)

10 Nadeem Farooq (RV)

11 Annette Vilhelmsen (SF)

12 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

13 Lars Dohn (EL)

14 Rosa Lund (EL)

15 Stine Maiken Brix (EL)

16 Erling Bonnesen (V)

17 Karen Ellemann (V)

18 Martin Geertsen (V)

19 Jacob Jensen (V)

20 Jan E. Jørgensen (V)

21 Sophie Løhde (V)

22 Anni Matthiesen (V)

23 Hans Christian Thoning (V)

24 Morten Marinus (DF)

25 Mikkel Dencker (DF)

26 Karina Adsbøl (DF)

27 Mette Hjermind Dencker (DF)

28 Leif Mikkelsen (LA)

29 Mike Legarth (KF)

Formand: Liv Holm Andersen (RV)

Næstformand: Mike Legarth (KF)

Kl. 15:00

Valg af 29 medlemmer til Kulturudvalget.

Valgt blev:

1 Flemming Møller Mortensen (S)

2 Jan Johansen (S)

3 Benny Engelbrecht (S)

4 Leif Lahn Jensen (S)

5 Troels Ravn (S)

6 Mogens Jensen (S)

7 Sophie Hæstorp Andersen (S)

8 Marlene B. Lorentzen (RV)

9 Camilla Hersom (RV)

10 Zenia Stampe (RV)

11 Pernille Vigsø Bagge (SF)

12 Holger K. Nielsen (SF)

13 Jonas Dahl (SF)

14 Stine Maiken Brix (EL)

15 Jørgen Arbo-Bæhr (EL)

16 Kim Andersen (V)

17 Martin Geertsen (V)

18 Eva Kjer Hansen (V)

19 Michael Aastrup Jensen (V)

20 Flemming Damgaard Larsen (V)

21 Ellen Trane Nørby (V)

22 Eyvind Vesselbo (V)

23 Alex Ahrendtsen (DF)

24 Morten Marinus (DF)

25 Karin Nødgaard (DF)

26 Pia Kjærsgaard (DF)

27 Simon Emil Ammitzbøll (LA)

28 Lars Barfoed (KF)

29 Brian Mikkelsen (KF)

Formand: Flemming Møller Mortensen (S)

Næstformand: Martin Geertsen (V)

Valg af 29 medlemmer til Ligestillingsudvalget.

Valgt blev:

1 Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

2 Rasmus Horn Langhoff (S)

3 Rasmus Prehn (S)

4 Trine Bramsen (S)

5 Troels Ravn (S)

6 Kirsten Brosbøl (S)

7 Lennart Damsbo-Andersen (S)

8 Sofie Carsten Nielsen (RV)

9 Zenia Stampe (RV)

10 Andreas Steenberg (RV)

11 Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

12 Özlem Sara Cekic (SF)

13 Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

14 Stine Maiken Brix (EL)

15 Jørgen Arbo-Bæhr (EL)

16 Louise Schack Elholm (V)

17 Karen Ellemann (V)

18 Jane Heitmann (V)

19 Henrik Høegh (V)

20 Karsten Lauritzen (V)

21 Mads Rørvig (V)

22 Inger Støjberg (V)

23 Fatma Øktem (V)

24 Pia Adelsteen (DF)

25 Liselott Blixt (DF)

26 Martin Henriksen (DF)

27 Hans Kristian Skibby (DF)

28 Simon Emil Ammitzbøll (LA)

29 Mai Henriksen (KF)

Formand: Simon Emil Ammitzbøll (LA)

Næstformand: Sofie Carsten Nielsen (RV)

Valg af 29 medlemmer til Miljø- og Planlægningsudvalget (som ændres til Miljøudvalget).

Valgt blev:

1 Annette Lind (S)

2 Flemming Møller Mortensen (S)

3 Jens Joel (S)

4 John Dyrby Paulsen (S)

5 Julie Skovsby (S)

6 Torben Hansen (S)

7 Simon Kollerup (S)

8 Lone Loklindt (RV)

9 Jeppe Mikkelsen (RV)

10 Lotte Rod (RV)

11 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

12 Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

13 Per Clausen (EL)

14 Christian Juhl (EL)

15 Sara Olsvig (IA)

16 Erling Bonnesen (V)

17 Anne-Mette Winther Christiansen (V)

18 Henrik Høegh (V)

19 Birgitte Josefsen (V)

20 Jan E. Jørgensen (V)

21 Anni Matthiesen (V)

22 Hans Christian Thoning (V)

23 Eyvind Vesselbo (V)

24 Jørn Dohrmann (DF)

25 René Christensen (DF)

26 Mette Hjermind Dencker (DF)

27 Hans Kristian Skibby (DF)

28 Villum Christensen (LA)

29 Benedikte Kiær (KF)

Formand: Lone Loklindt (RV)

Næstformand: Anni Matthiesen (V)

Valg af 29 medlemmer til Retsudvalget.

Valgt blev:

1 Jacob Bjerregaard (S)

2 Julie Skovsby (S)

3 Maja Panduro (S)

4 Mette Reissmann (S)

5 Ole Hækkerup (S)

6 Rasmus Prehn (S)

7 Jeppe Mikkelsen (RV)

8 Zenia Stampe (RV)

9 Camilla Hersom (RV)

10 Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

11 Anne Baastrup (SF)

12 Pernille Skipper (EL)

13 Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

14 Henning Hyllested (EL)

15 Doris Jakobsen (SIU)

16 Kim Andersen (V)

17 Preben Bang Henriksen (V)

18 Inger Støjberg (V)

19 Karen Jespersen (V)

20 Jan E. Jørgensen (V)

21 Karsten Lauritzen (V)

22 Kristian Pihl Lorentzen (V)

23 Karsten Nonbo (V)

24 Peter Skaarup (DF)

25 Dennis Flydtkjær (DF)

26 Pia Adelsteen (DF)

27 Kim Christiansen (DF)

28 Simon Emil Ammitzbøll (LA)

29 Tom Behnke (KF)

Formand: Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

Næstformand: Tom Behnke (KF)

Valg af 29 medlemmer til Skatteudvalget.

Valgt blev:

1 Ane Halsboe-Larsen (S)

2 Henrik Sass Larsen (S)

3 Jacob Bjerregaard (S)

4 John Dyrby Paulsen (S)

5 Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

6 Simon Kollerup (S)

7 Thomas Jensen (S)

8 Nadeem Farooq (RV)

9 Rasmus Helveg Petersen (RV)

10 Camilla Hersom (RV)

11 Jonas Dahl (SF)

12 Jesper Petersen (SF)

13 Frank Aaen (EL)

14 Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

15 Lars Dohn (EL)

16 Hans Andersen (V)

17 Gitte Lillelund Bech (V)

18 Jakob Ellemann-Jensen (V)

19 Lars Christian Lilleholt (V)

20 Tina Nedergaard (V)

21 Torsten Schack Pedersen (V)

22 Troels Lund Poulsen (V)

23 Mads Rørvig (V)

24 Dennis Flydtkjær (DF)

25 Mikkel Dencker (DF)

26 Hans Kristian Skibby (DF)

27 Karina Adsbøl (DF)

28 Ole Birk Olesen (LA)

29 Brian Mikkelsen (KF)

Formand: Gitte Lillelund Bech (V)

Næstformand: Ole Birk Olesen (LA)

Valg af 29 medlemmer til Socialudvalget.

Valgt blev:

1 Orla Hav (S)

2 Maja Panduro (S)

3 Flemming Møller Mortensen (S)

4 Jens Joel (S)

5 Karen J. Klint (S)

6 Rasmus Horn Langhoff (S)

7 Julie Skovsby (S)

8 Marlene B. Lorentzen (RV)

9 Liv Holm Andersen (RV)

10 Andreas Steenberg (RV)

11 Özlem Sara Cekic (SF)

12 Annette Vilhelmsen (SF)

13 Eigil Andersen (SF)

14 Finn Sørensen (EL)

15 Pernille Skipper (EL)

16 Hans Andersen (V)

17 Anne-Mette Winther Christiansen (V)

18 Louise Schack Elholm (V)

19 Karen Ellemann (V)

20 Martin Geertsen (V)

21 Eyvind Vesselbo (V)

22 Fatma Øktem (V)

23 Karin Nødgaard (DF)

24 René Christensen (DF)

25 Karina Adsbøl (DF)

26 Mette Hjermind Dencker (DF)

27 Leif Mikkelsen (LA)

28 Thyra Frank (LA)

29 Tom Behnke (KF)

Formand: Özlem Sara Cekic (SF)

Næstformand: Anne-Mette Winther Christiansen (V)

Valg af 29 medlemmer til Sundhedsudvalget (som ændres til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget).

Valgt blev:

1 Annette Lind (S)

2 Flemming Møller Mortensen (S)

3 Julie Skovsby (S)

4 Karen J. Klint (S)

5 Sophie Hæstorp Andersen (S)

6 Kirsten Brosbøl (S)

7 Orla Hav (S)

8 Camilla Hersom (RV)

9 Sofie Carsten Nielsen (RV)

10 Liv Holm Andersen (RV)

11 Jonas Dahl (SF)

12 Özlem Sara Cekic (SF)

13 Anne Baastrup (SF)

14 Stine Maiken Brix (EL)

15 Per Clausen (EL)

16 Hans Andersen (V)

17 Anne-Mette Winther Christiansen (V)

18 Jane Heitmann (V)

19 Sophie Løhde (V)

20 Hans Christian Schmidt (V)

21 Eyvind Vesselbo (V)

22 Fatma Øktem (V)

23 Liselott Blixt (DF)

24 Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

25 Peter Skaarup (DF)

26 Mette Hjermind Dencker (DF)

27 Joachim B. Olsen (LA)

28 Thyra Frank (LA)

29 Benedikte Kiær (KF)

Formand: Julie Skovsby (S)

Næstformand: Hans Andersen (V)

Valg af 29 medlemmer til Trafikudvalget (som ændres til Transportudvalget).

Valgt blev:

1 Benny Engelbrecht (S)

2 Karin Gaardsted (S)

3 Magnus Heunicke (S)

4 Mette Reissmann (S)

5 Orla Hav (S)

6 Rasmus Prehn (S)

7 Torben Hansen (S)

8 Andreas Steenberg (RV)

9 Rasmus Helveg Petersen (RV)

10 Lone Loklindt (RV)

11 Jesper Petersen (SF)

12 Anne Baastrup (SF)

13 Henning Hyllested (EL)

14 Per Clausen (EL)

15 Lars Dohn (EL)

16 Thomas Danielsen (V)

17 Martin Geertsen (V)

18 Flemming Damgaard Larsen (V)

19 Lars Christian Lilleholt (V)

20 Kristian Pihl Lorentzen (V)

21 Karsten Nonbo (V)

22 Hans Christian Schmidt (V)

23 Kim Christiansen (DF)

24 Morten Marinus (DF)

25 Jørn Dohrmann (DF)

26 Leif Mikkelsen (LA)

27 Villum Christensen (LA)

28 Lars Barfoed (KF)

29 Tom Behnke (KF)

Formand: Benny Engelbrecht (S)

Næstformand: Flemming Damgaard Larsen (V)

Valg af 29 medlemmer til Uddannelsesudvalget (som ændres til Børne- og Undervisningsudvalget).

Valgt blev:

1 Ane Halsboe-Larsen (S)

2 Annette Lind (S)

3 Karin Gaardsted (S)

4 Kirsten Brosbøl (S)

5 Orla Hav (S)

6 Rasmus Horn Langhoff (S)

7 Troels Ravn (S)

8 Lotte Rod (RV)

9 Jeppe Mikkelsen (RV)

10 Marlene B. Lorentzen (RV)

11 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

12 Annette Vilhelmsen (SF)

13 Rosa Lund (EL)

14 Lars Dohn (EL)

15 Henning Hyllested (EL)

16 Karen Ellemann (V)

17 Peter Juel Jensen (V)

18 Esben Lunde Larsen (V)

19 Sophie Løhde (V)

20 Anni Matthiesen (V)

21 Tina Nedergaard (V)

22 Ulla Tørnæs (V)

23 Alex Ahrendtsen (DF)

24 Dennis Flydtkjær (DF)

25 Marie Krarup (DF)

26 Martin Henriksen (DF)

27Merete Riisager (LA)

28 Mette Bock (LA)

29 Mai Henriksen (KF)

Formand: Orla Hav (S)

Næstformand: Lotte Rod (RV)

Valg af 29 medlemmer til Udenrigsudvalget.

Valgt blev:

1 Jeppe Kofod (S)

2 Ane Halsboe-Larsen (S)

3 Jens Joel (S)

4 John Dyrby Paulsen (S)

5 Kirsten Brosbøl (S)

6 Maja Panduro (S)

7 Mogens Jensen (S)

8 Lone Loklindt (RV)

9 Rasmus Helveg Petersen (RV)

10 Sofie Carsten Nielsen (RV)

11 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

12 Steen Gade (SF)

13 Christian Juhl (EL)

14 Nikolaj Villumsen (EL)

15 Frank Aaen (EL)

16 Lykke Friis (V)

17 Jakob Ellemann-Jensen (V)

18 Karen Jespersen (V)

19 Karsten Lauritzen (V)

20 Ellen Trane Nørby (V)

21 Søren Pind (V)

22 Mads Rørvig (V)

23 Ulla Tørnæs (V)

24 Søren Espersen (DF)

25 Hans Kristian Skibby (DF)

26 Pia Kjærsgaard (DF)

27 Peter Skaarup (DF)

28 Mette Bock (LA)

29 Per Stig Møller (KF)

Formand: Per Stig Møller (KF)

Næstformand: Kirsten Brosbøl (S)

Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Valgt blev:

1 Benny Engelbrecht (S)

2 Bjarne Laustsen (S)

3 Karin Gaardsted (S)

4 Orla Hav (S)

5 Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

6 Rasmus Horn Langhoff (S)

7 Simon Kollerup (S)

8 Camilla Hersom (RV)

9 Sofie Carsten Nielsen (RV)

10 Lotte Rod (RV)

11 Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

12 Eigil Andersen (SF)

13 Per Clausen (EL)

14 Henning Hyllested (EL)

15 Stine Maiken Brix (EL)

16 Erling Bonnesen (V)

17 Thomas Danielsen (V)

18 Henrik Høegh (V)

19 Jacob Jensen (V)

20 Birgitte Josefsen (V)

21 Jan E. Jørgensen (V)

22 Esben Lunde Larsen (V)

23 Tina Nedergaard (V)

24 René Christensen (DF)

25 Jørn Dohrmann (DF)

26 Bent Bøgsted (DF)

27 Dennis Flydtkjær (DF)

28 Mette Bock (LA)

29 Lene Espersen (KF)

Formand: René Christensen (DF)

Næstformand: Per Clausen (EL)

Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Valgt blev:

1 Annette Lind (S)

2 Bjarne Laustsen (S)

3 Jeppe Kofod (S)

4 John Dyrby Paulsen (S)

5 Lennart Damsbo-Andersen (S)

6 Simon Kollerup (S)

7 Troels Ravn (S)

8 Camilla Hersom (RV)

9 Andreas Steenberg (RV)

10 Lotte Rod (RV)

11 Annette Vilhelmsen (SF)

12 Steen Gade (SF)

13 Pernille Vigsø Bagge (SF)

14 Per Clausen (EL)

15 Henning Hyllested (EL)

16 Louise Schack Elholm (V)

17 Eva Kjer Hansen (V)

18 Hans Christian Schmidt (V)

19 Birgitte Josefsen (V)

20 Esben Lunde Larsen (V)

21 Flemming Damgaard Larsen (V)

22 Anni Matthiesen (V)

23 Torsten Schack Pedersen (V)

24 Mette Hjermind Dencker (DF)

25 Karina Adsbøl (DF)

26 Morten Marinus (DF)

27 Bent Bøgsted (DF)

28 Leif Mikkelsen (LA)

29 Mai Henriksen (KF)

Formand: Hans Christian Schmidt (V)

Næstformand: Simon Kollerup (S)

Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.

Valgt blev:

1 Trine Bramsen (S)

2 Jacob Bjerregaard (S)

3 Karen J. Klint (S)

4 Lennart Damsbo-Andersen (S)

5 Maja Panduro (S)

6 Ole Hækkerup (S)

7 Sophie Hæstorp Andersen (S)

8 Zenia Stampe (RV)

9 Liv Holm Andersen (RV)

10 Marlene B. Lorentzen (RV)

11 Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

12 Anne Baastrup (SF)

13 Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

14 Pernille Skipper (EL)

15 Jørgen Arbo-Bæhr (EL)

16 Gitte Lillelund Bech (V)

17 Peter Christensen (V)

18 Karen Ellemann (V)

19 Michael Aastrup Jensen (V)

20 Peter Juel Jensen (V)

21 Karen Jespersen (V)

22 Karsten Lauritzen (V)

23 Inger Støjberg (V)

24 Martin Henriksen (DF)

25 Peter Skaarup (DF)

26 Christian Langballe (DF)

27 Marie Krarup (DF)

28 Joachim B. Olsen (LA)

29 Mike Legarth (KF)

Formand: Trine Bramsen (S)

Næstformand: Peter Skaarup (DF)

Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Videnskab og Teknologi (som ændres til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser).

Valgt blev:

1 Kirsten Brosbøl (S)

2 Magnus Heunicke (S)

3 Mette Reissmann (S)

4 Rasmus Prehn (S)

5 Simon Kollerup (S)

6 Sophie Hæstorp Andersen (S)

7 Trine Bramsen (S)

8 Sofie Carsten Nielsen (RV)

9 Marlene B. Lorentzen (RV)

10 Andreas Steenberg (RV)

11 Jonas Dahl (SF)

12 Pernille Vigsø Bagge (SF)

13 Annette Vilhelmsen (SF)

14 Pernille Skipper (EL)

15 Stine Maiken Brix (EL)

16 Bertel Haarder (V)

17 Birthe Rønn Hornbech (V)

18 Michael Aastrup Jensen (V)

19 Esben Lunde Larsen (V)

20 Tina Nedergaard (V)

21 Mads Rørvig (V)

22 Kristian Jensen (V)

23 Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

24 Marie Krarup (DF)

25 Alex Ahrendtsen (DF)

26 Hans Kristian Skibby (DF)

27 Merete Riisager (LA)

28 Mette Bock (LA)

29 Brian Mikkelsen (KF)

Formand: Rasmus Prehn (S)

Næstformand: Esben Lunde Larsen (V)

Kl. 15:00

Valg af 29 medlemmer til Grønlandsudvalget.

Valgt blev:

1 Flemming Møller Mortensen (S)

2 Jeppe Kofod (S)

3 Karin Gaardsted (S)

4 Mogens Jensen (S)

5 Thomas Jensen (S)

6 Torben Hansen (S)

7 Jeppe Mikkelsen (RV)

8 Camilla Hersom (RV)

9 Nadeem Farooq (RV)

10 Anne Baastrup (SF)

11 Holger K. Nielsen (SF)

12 Finn Sørensen (EL)

13 Christian Juhl (EL)

14 Sara Olsvig (IA)

15 Doris Jakobsen (SIU)

16 Kim Andersen (V)

17 Preben Bang Henriksen (V)

18 Claus Hjort Frederiksen (V)

19 Eva Kjer Hansen (V)

20 Birthe Rønn Hornbech (V)

21 Jakob Ellemann-Jensen (V)

22 Flemming Damgaard Larsen (V)

23 Karsten Nonbo (V)

24 Søren Espersen (DF)

25 Martin Henriksen (DF)

26 Kristian Thulesen Dahl (DF)

27 Marie Krarup (DF)

28 Villum Christensen (LA)

29 Per Stig Møller (KF)

Formand: Sara Olsvig (IA)

Næstformand: Doris Jakobsen (SIU)

Valg af 29 medlemmer til Færøudvalget.

Valgt blev:

1 Flemming Møller Mortensen (S)

2 Jeppe Kofod (S)

3 Karin Gaardsted (S)

4 Mogens Jensen (S)

5 Thomas Jensen (S)

6 Torben Hansen (S)

7 Rasmus Prehn (S)

8 Jeppe Mikkelsen (RV)

9 Camilla Hersom (RV)

10 Nadeem Farooq (RV)

11 Holger K. Nielsen (SF)

12 Anne Baastrup (SF)

13 Finn Sørensen (EL)

14 Christian Juhl (EL)

15 Sjúrður Skaale (JF)

16 Kim Andersen (V)

17 Claus Hjort Frederiksen (V)

18 Thomas Danielsen (V)

19 Birthe Rønn Hornbech (V)

20 Flemming Damgaard Larsen (V)

21 Sophie Løhde (V)

22 Anni Matthiesen (V)

23 Søren Espersen (DF)

24 Martin Henriksen (DF)

25 Kristian Thulesen Dahl (DF)

26 Marie Krarup (DF)

27 Villum Christensen (LA)

28 Per Stig Møller (KF)

29 Edmund Joensen (SP)

Formand: Sjúrður Skaale (JF)

Næstformand: Edmund Joensen (SP)

Valg af 2 medlemmer til at føre tilsyn med Folketingets Bibliotek.

Valgt blev:

1 Troels Ravn (S)

2 Birthe Rønn Hornbech (V)

Valg af 9 medlemmer til det i grundlovens § 71, stk. 7, omhandlede tilsyn med behandlingen af personer, som er underkastet frihedsberøvelse af den i grundlovens § 71, stk. 6, omhandlede art.

Valgt blev:

1 Karen J. Klint (S)

2 Orla Hav (S)

3 Liv Holm Andersen (RV)

4 Özlem Sara Cekic (SF)

5 Per Clausen (EL)

6 Jane Heitmann (V)

7 Karen Jespersen (V)

8 Liselott Blixt (DF)

9 Thyra Frank (LA)

Formand: Liselott Blixt (DF)

Næstformand: Karen J. Klint (S)

Valg af 17 medlemmer og 17 stedfortrædere til Det Udenrigspolitiske Nævn.

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Jeppe Kofod (S)

2 Mogens Jensen (S)

3 John Dyrby Paulsen (S)

4 Magnus Heunicke (S)

5 Doris Jakobsen (SIU)

6 Rasmus Helveg Petersen (RV)

7 Steen Gade (SF)

8 Sara Olsvig (IA)

9 Christian Juhl (EL)

10 Lars Løkke Rasmussen (V)

11 Ellen Trane Nørby (V)

12 Søren Pind (V)

13 Edmund Joensen (SP)

14 Søren Espersen (DF)

15 Pia Kjærsgaard (DF)

16 Mette Bock (LA)

17 Per Stig Møller (KF)

Til stedfortrædere for:

1 Kirsten Brosbøl (S)

2 Torben Hansen (S)

3 Ane Halsboe-Larsen (S)

4 Jens Joel (S)

5 Sjúrður Skaale (JF)

6 Sofie Carsten Nielsen (RV)

7 Pernille Vigsø Bagge (SF)

8 Holger K. Nielsen (SF)

9 Frank Aaen (EL)

10 Gitte Lillelund Bech (V)

11 Karsten Nonbo (V)

12 Lykke Friis (V)

13 Troels Lund Poulsen (V)

14 Peter Skaarup (DF)

15 Kristian Thulesen Dahl (DF)

16 Anders Samuelsen (LA)

17 Lene Espersen (KF)

Formand: Jeppe Kofod (S)

Næstformand: Søren Espersen (DF)

Valg af 16 medlemmer og 16 stedfortrædere til Nordisk Råd.

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Maja Panduro (S)

2 Karen J. Klint (S)

3 Karin Gaardsted (S)

4 Thomas Jensen (S)

5 Sjúrður Skaale (JF)

6 Jeppe Mikkelsen (RV)

7 Anne Baastrup (SF)

8 Finn Sørensen (EL)

9 Erling Bonnesen (V)

10 Thomas Danielsen (V)

11 Karen Ellemann (V)

12 Bertel Haarder (V)

13 Marie Krarup (DF)

14 Morten Marinus (DF)

15 Villum Christensen (LA)

16 Mike Legarth (KF)

Til stedfortrædere for:

1 Jens Joel (S)

2 Benny Engelbrecht (S)

3 Lennart Damsbo-Andersen (S)

4 Annette Lind (S)

5 Sara Olsvig (IA)

6 Nadeem Farooq (RV)

7 Pernille Vigsø Bagge (SF)

8 Christian Juhl (EL)

9 Flemming Damgaard Larsen (V)

10 Anni Matthiesen (V)

11 Claus Hjort Frederiksen (V)

12 Søren Pind (V)

13 Kristian Thulesen Dahl (DF)

14 Pia Adelsteen (DF)

15 Mette Bock (LA)

16 Mai Henriksen (KF)

Formand: Bertel Haarder (V)

Næstformand: Maja Panduro (S)

Valg af 9 medlemmer og 9 stedfortrædere til Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Karen J. Klint (S)

2 Sophie Hæstorp Andersen (S)

3 Marlene B. Lorentzen (RV)

4 Özlem Sara Cekic (SF)

5 Stine Maiken Brix (EL)

6 Anne-Mette Winther Christiansen (V)

7 Birgitte Josefsen (V)

8 Liselott Blixt (DF)

9 Benedikte Kiær (KF)

Til stedfortrædere for:

1 Annette Lind (S)

2 Flemming Møller Mortensen (S)

3 Liv Holm Andersen (RV)

4 Pernille Vigsø Bagge (SF)

5 Finn Sørensen (EL)

6 Jane Heitmann (V)

7 Sophie Løhde (V)

8 Marie Krarup (DF)

9 Joachim B. Olsen (LA)

Formand: Birgitte Josefsen (V)

Næstformand: Karen J. Klint (S)

Valg af 6 medlemmer og 6 stedfortrædere til OSCE’s Parlamentariske Forsamling.

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Ane Halsboe-Larsen (S)

2 Rasmus Helveg Petersen (RV)

3 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

4 Peter Juel Jensen (V)

5 Pia Kjærsgaard (DF)

6 Lene Espersen (KF)

Til stedfortrædere for:

1 Jacob Bjerregaard (S)

2 Christian Juhl (EL)

3 Pernille Vigsø Bagge (SF)

4 Karsten Lauritzen (V)

5 Marie Krarup (DF)

6 Lars Barfoed (KF)

Formand: Peter Juel Jensen (V)

Næstformand: Ane Halsboe-Larsen (S)

Valg af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere til Europarådet.

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Henrik Sass Larsen (S)

2 Lone Loklindt (RV)

3 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

4 Michael Aastrup Jensen (V)

5 Marie Krarup (DF)

Til stedfortrædere for:

1 Mette Reissmann (S)

2 Nikolaj Villumsen (EL)

3 Pernille Vigsø Bagge (SF)

4 Esben Lunde Larsen (V)

5 Per Stig Møller (KF)

Formand: Henrik Sass Larsen (S)

Næstformand: Michael Aastrup Jensen (V)

Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet (EMPA).

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Jens Joel (S)

2 Jonas Dahl (SF)

3 Lykke Friis (V)

Til stedfortrædere for:

1 Nikolaj Villumsen (EL)

2 Sofie Carsten Nielsen (RV)

3 Eva Kjer Hansen (V)

Formand: Lykke Friis (V)

Næstformand: Jens Joel (S)

Valg af 1 medlem fra hver gruppe, der er repræsenteret i Udvalget for Forretningsordenen, til dette udvalgs underudvalg, jf. § 59 i Folketingets Forretningsorden.

Valgt blev:

1 Torben Hansen (S)

2 Marianne Jelved (RV)

3 Pernille Vigsø Bagge (SF)

4 Per Clausen (EL)

5 Kristian Jensen (V)

6 Kristian Thulesen Dahl (DF)

7 Simon Emil Ammitzbøll (LA)

8 Lars Barfoed (KF)

Formand: Torben Hansen (S)

Næstformand: Kristian Jensen (V)

Valg af 5 medlemmer til Sydslesvigudvalget.

Valgt blev:

1 Benny Engelbrecht (S)

2 Lotte Rod (RV)

3 Jesper Petersen (SF)

4 Kim Andersen (V)

5 Søren Krarup (DF)]


Kl. 15:01

Meddelelser fra formanden

Formanden:

Der er ikke mere at foretage i dette møde.

Folketingets næste møde afholdes på onsdag den 12. oktober 2011, kl. 13.00.

Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside. Jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen, der ligeledes fremgår af Folketingets hjemmeside.

Mødet er hævet. (Kl. 15:01).