Kommissionsforslag

Samling: 2001

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændring til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter om ændring af Kommissionens forslag i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2

Denne artikel dækker disse emner:
Dokumentdato:
21-11-2001
Modtaget:
21-11-2001
Omdelt:
21-11-2001

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik