Kommissionsforslag

Samling: 1999

Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet skal indtage i Associeringsrådet, der blev oprettet ved den Europaaftale, der blev undertegnet den 10. juni 1996, mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Slovenien på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser til Europaaftalens artikel 65, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, samt artikel 7, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, i samme aftales protokol nr. 2 om produkter henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

Dokumentdato:
06-08-1999
Modtaget:
06-08-1999
Omdelt:
06-08-1999

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik