Kommissionsforslag

Samling: 2002

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om toogtyvende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlig stoffer og praeparater (phthalater) og om aendring af Raadets direktiv 88/378/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj

Dokumentdato:
20-08-2002
Modtaget:
20-08-2002
Omdelt:
20-08-2002

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik