Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 584
Offentligt
1463962_0001.png
Europaudvalget
(Alm. del - bilag 584)
rådsmødereferater
(Offentligt)
Beslutningsreferat fra mødet i Europaudvalget
Fredag den 15. december 2000
Rådsmøde (miljøministre) den 18-19. december 2000
På mødet forelagde regeringen Europaudvalget et forhandlingsoplæg vedrørende de sager på
rådsmødets dagsorden, der er nævnt nedenfor. For hver enkelt sag er det anført, hvilke partier
der ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
Pkt. 1. Forslag til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv om vurdering og styring af ekstern
støj
- Fælles holdning
Ingen partier ytrede sig imod forhandlingsoplægget
Pkt. 2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for samarbejde
til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet
- Fælles holdning
Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ytrede sig imod
forhandlingsoplægget
Pkt. 3. Forslagene til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv om elektronikaffald
a) Forslag til Europa-Parlamentets direktiver om begrænsning af anvendelsen af visse farlige
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr
Ingen partier ytrede sig imod forhandlingsoplægget
b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr
- Politisk enighed om fælles holdning
Ingen partier ytrede sig imod forhandlingsoplægget
Pkt. 19. Forslag til Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) om ændring af forordning
(EØF) nr. 3528/86 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening og nr. 2158/92
om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1463962_0002.png
- Fælles holdning
Ingen partier ytrede sig imod forhandlingsoplægget