Erhvervsudvalget 2009-10
KOM (2000) 0412
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
10. december 2009
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
EF-patenter
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomi- og
Erhvervsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 2-7 ad KOM (2000)
0412 af den 1. december 2009 vedr. forslaget til Rådets forordning om
EF-patenter.
Per Stig Møller