Kommissionsforslag

Samling: 2002

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fødevarehygiejne, 2) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING m særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, 3) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nærmere bestemmelser for tilrettelæggelsen af den officielle kontrol af animalske produkter til konsum, 4) Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum, 5) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af direktiv 89/662/EØF og 91/67/EØF

Denne artikel dækker disse emner:
Dokumentdato:
05-09-2002
Modtaget:
05-09-2002
Omdelt:
05-09-2002

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik