Kommissionsforslag

Samling: 2002

MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FRA KOMMISSIONEN Det indre marked for energi: Samordnede foranstaltninger på energiforsyningssikkerhedsområdet 2) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af forsyningssikkerhedsforanstaltningerne for olieprodukter 3) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden 4) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets direktiv 68/414/EØF og 98/93/EF om forpligtelse for EØF's medlemsstater til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter og af Rådets direktiv 73/238/EØF om foranstaltninger, der kan mindske vanskelighederne ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter 5) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ophævelse af Rådets beslutning 68/416/EØF om afslutning og gennemførelse af særlige mellemfolkelige aftaler om medlemsstaternes forpligtelse til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter og af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse af forbruget af primær energi i tilfælde af vanskeligheder for forsyningen med mineralolie og mineralolieprodukter

Denne artikel dækker disse emner:
Dokumentdato:
11-09-2002
Modtaget:
11-09-2002
Omdelt:
11-09-2002

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik