Europaudvalget 2002-03
S 1810
Offentligt
1456867_0001.png
Spm. nr. S 1810
Til finansministeren (4/2 03) af:
Anne Grete Holmsgaard
(SF):
»Kan det bekræftes, at det er Kommissionens hidtidige politik, at der kun kan ydes euratom-lån til færdiggørelse af
værker i Rusland under forudsætning af, at der samtidig nedlægges en tilsvarende kapacitet på et andet a-kraftværk?«
Svar (18/2 03)
Finansministeren
(Thor Pedersen):
I de formelle kriterier for et værks kvalificering til Euratom-lån indgår ikke en forudsætning om nedlæggelse af anden
kapacitet. Kommissionen har imidlertid mulighed for at opstille sådanne krav, hvilket ifølge Kommissionen har været
tilfældet i forbindelse med de to lån, der hidtil er godkendt til ikke-medlemslande (Ukraine og Bulgarien).