Europaudvalget 2003-04
EUU Alm.del Bilag 1068
Offentligt
1465905_0001.png
PDF udgave (8 KB)
Europaudvalget
(Alm. del - bilag 1068)
rådsmødereferater
(Offentligt)
Folketingets Europaudvalg
Christiansborg, den 2. juli 2004
Europaudvalgets sekretariat
Beslutningsreferat fra det 45. møde i Europaudvalget
fredag den 2. juli 2004
For hver enkelt sag er det anført, hvilke partier der ytrede sig imod regeringens
forhandlingsoplæg. Det skal hertil bemærkes, at Kristendemokraterne ikke
havde medlemmer i udvalget.
Rådsmøde (økonomi- og finansministre) den 5. juli 2004
I forbindelse med rådsmøde (økonomi- og finansministre) forelagde
regeringen Europaudvalget forhandlingsoplæg vedrørende følgende sager:
Pkt. 2. Stabilitets- og Vækstpagten
b) Proceduren for uforholdsmæssigt store underskud vedr. Grækenland, Polen,
Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Cypern, Malta
Dansk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod regeringens
forhandlingsoplæg
Rådsmøde (økonomi- og finansministre) den 16. juli 2004
I forbindelse med rådsmøde (økonomi- og finansministre) forelagde
regeringen Europaudvalget forhandlingsoplæg vedrørende følgende sager:
Pkt. 1.
Rådets 1. læsning af Kommissionens foreløbige budgetforslag for 2005 og samråd
med Europa-Parlamentet om budget-2005
SEK (2004) 0660
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod
regeringens forhandlingsoplæg
(Løbenr. 22168)