Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (rom II)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (rom II)

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Forordning (EF) nr. 864/2007
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20030427.pdf

Ændret forslag

KOM20060083.pdf

Ændret forslag

KOM20060566.pdf

Ændret forslag

KOM20070126.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
22.07.2003
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2003/0168
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 61 EF, Art. 61 EF, Art. 61 EF, Art. 61 EF - (Omfattet af det danske retsforbehold)
EU's databaser om forslaget

Formålet med forslaget er at harmonisere medlemsstaternes lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold. Forslaget vil skabe større forudsigelighed om hvilket lands lov, der skal anvendes i en konkret sag, uanset i hvilket land sagen anlægges.

Dermed skal forslaget fuldføre den harmonisering af den internationale privatrets regler for forpligtelser på det civil- og handelsretlige område, der allerede er opnået på EU-plan med Bruxelles I-forordningen og Rom-konventionen fra 1980. Forslaget skal således også erstatte Rom-konventionen.

Forslaget sigter ikke på at harmonisere medlemsstaternes materielle retsregler, men alene de regler, som afgør, hvilken lov, der skal anvendes i konkrete sager.

Ifølge forslaget skal forordningen bl.a. omfatte:

  • Fælles regler for lovvalg i tilfælde af et eller flere grænseoverskridende elementer i retsforholdet.
  • Lovvalgsregler i fællesskabseksterne situationer, dvs. når ingen af sagens parter har bopæl i fællesskabet.
  • Regler om hvordan og under hvilke forudsætninger parterne kan indgå en aftale om lovvalg indbyrdes.
  • Regler for lovvalg i sager om produktansvar, illoyal konkurrence, miljøskader, intellektuelle ejendomsrettigheder og faglig aktion.
  • Regler for lovvalg i sager om forpligtelser, der udløses af forhandlinger forud for indgåelse af en kontrakt.
  • Særlige lovvalgsregler i sager om forpligtelser vedr. uberettiget berigelse og uanmodet forretningsførelse.

Forslaget er omfattet af Danmarks retlige forbehold.

Titel Dato Dokumenttype Nummer
EUU 2807 - svar på spm. 1, fra udenrigsministeren 02.07.2007 Endeligt svar

Rådsmøde RIA 12-13/6-07

2006-07

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 12-13/6-07 – Justitsministeriets, Kulturministeriets og Forvarsministeriets ansvarsområder 02.07.2007 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 12-13/6-07

Bilag 5

2006-07

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 8/6-07 20.06.2007 Referat

EUU alm. del

Bilag 382

2006-07

Spm. om, i hvilket omfang der er behov for lovvalgsregler om produktansvar i forslaget til Rom II-forordningen om forpligtelser uden for kontraktforhold, hvis produktansvarsdirektivet indebærer en fuldstændig harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om produktansvar, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 13.06.2007 Udvalgsspørgsmål

Rådsmøde RIA 12-13/6-07

Spørgsmål 1

2006-07

2807. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 12.-13. juni 2007 12.06.2007 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 12-13/6-07

2006-07

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA og møde i Det blandede Udvalg på ministerniveau med deltagelse af hhv. Norge, Island og Schweiz 12.-13/6-07 - justitsdelen 31.05.2007 Samlenotat

Rådsmøde RIA 12-13/6-07

Bilag 1

2006-07

Redegørelse for rådsmøde nr. 2794 RIA 19-20/4-07 - Justitsministeriets del 08.05.2007 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde retlige og indre anliggender 19-20/4-07

Bilag 6

2006-07

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 13/4-07 26.04.2007 Referat

EUU alm. del

Bilag 308

2006-07

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 19-20/4-07 – pkt. 1-14 04.04.2007 Samlenotat

Rådsmøde retlige og indre anliggender 19-20/4-07

Bilag 2

2006-07

Justitsministeriets notat om EU-sager under det tyske EU-formandskab i første halvdel af 2007 02.02.2007 Notat

EUU alm. del

Bilag 188

2006-07

Svar på spm. nr. S 22 12.10.2006 Endeligt svar

Svar på S 22

2006-07

Vil ministeren oplyse, hvilken retsstilling EFTA-landene har i forhold til konventionen om lov-valg i kontraktsforhold (Rom I) samt, hvilken stilling de vil have efter vedtagelsen af forordningen om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktsforhold (Rom II)? 29.09.2006 § 20-spørgsmål

S 22

2006-07

PRESSEMEDDELELSE 2751. samling i Rådet Konkurrenceevne (det indre marked, industri og forskning) Bruxelles, den 25. september 2006 25.09.2006 Pressemeddelelse

Rådsmøde konkurrenceevne 25/9-06

2005-06

Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 25/9-06 fsva. justitsdelen 15.09.2006 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 25/9-06

Bilag 3

2005-06

Henvendelse fra Forbrugerrådet vedr. rådsmdøe RIA 1-2/6-06 - pkt. 16 22.05.2006 Henvendelse

Rådsmøde RIA 1-2/6-06

Bilag 4

2005-06

Samlenotat vedr. RIA 1.-2/6-06 fsva. justitsministeren 18.05.2006 Samlenotat

Rådsmøde RIA 1-2/6-06

Bilag 2

2005-06

Samlenotat vedr. RIA 27-28/4-06 - justitsdelen 18.04.2006 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/4-06

Bilag 3

2005-06

Redegørelse for rådsmøde nr. 2709 RIA 20-21/2-06 fsva. justitsdelen, pkt. 1-13 og pkt. 22 03.03.2006 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 21/2-06

Bilag 5

2005-06

2709. samling i Rådet Retlige og indre anliggender - Bruxelles, den 21. februar 2006 21.02.2006 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 21/2-06

2005-06

Samlenotat vedr. RIA 20-21/2-06 (justitsdelen) 09.02.2006 Samlenotat

Rådsmøde RIA 21/2-06

Bilag 3

2005-06

Europa-Parlamentets behandling af lovgivningsinitiativer på samlingen i Strasbourg den 4. – 7. juli 2005 - Oversigtsnotat nr. 9. 15.07.2005 Info note

Info-note

I 40

2004-05 (2. samling)

Orienteringsnotat på justitsområdet under luxemboursk formandskab 24.02.2005 Notat

EUU alm. del

Bilag 24

2004-05 (2. samling)

Orienteringsnotat om sager på RIA-området under hollandsk formandskab 22.09.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 1249

2003-04

EU-sager på Justitsministeriets område under irsk formandskab 27.02.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 577

2003-04

Udviklingen i EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender 16.02.2004 Info note

Info-note

I 70

2003-04

Grundnotat og høringssvar om lovvalgsregler mht. kontraktforhold 02.12.2003 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 281

2003-04

Større væsentlige EU-sager på justitsministeriets område under Italiensk formandskab 02.10.2003 Notat

EUU Alm. del, 20021

Bilag 1358

2002-03

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik